މުނިފޫހިފިލުވުން

ސުޝާންތުގެ މަރާއި ގުޅިގެން ހޫނުފެނަށް ވެއްޓުމުން "ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ވެސް ހުއްޓާލަނީ!

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ގެ މަރާއި ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓެން ޖެހުނު އެކަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރޭ ބުނުން ދޮގަކަ...

ކައިގެ ގިވްއަވޭގެ އިންތިޒާރުގައި އެތައް ބައެއް، 20000 މީހުން ބައިވެރިވި!

މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކައިޒީން (ކައި) ގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި 100،000 ފޮލޯވާސް ހަމަވުމުގެ އުފަލުގައި ގިވްއަވޭގައި 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަ...

ސަލްމާން ގެ މި ފޮޓޯ ފެނި، އަންހެން ކުދިން މޮޔަވެއްޖެ

އުމުރުން 54 އަހަރުގެ ވެސް ސަލްމާން ޚާން އަކީ އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްކަތިލަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިއެކެވެ. ލޮކްޑައުން ...

މިފަހަރު ކެމެރާތައް ތައިމޫރް އަކަށްނޫން، ކަރީނާ ލައިގެންހުރި ރެއިންބޯ ޓީޝާޓަށް!

އާއްމުގޮތެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ކަރީނާ ކަޕޫރް ޚާން އޭނަގެ ދަރިފުޅު ތައިމޫރް އަލީ ޚާން ޕަޓައުޑީ ގޮވައިގެން ބޭރަށް ނިކުމެއްޖެނަމަ، ޕަޕަރާޒީންގެ ކެމެރާތައް އަމާޒުވާނީ...

ވޮންޑަ ވުމަން ފަދަ ރޯލެއް ކުޅެން ވަރަށް ބޭނުން: ހީނާ

ވޮންޑަ ވުމަން ފަދަ ސުޕަރ ހީރޯއެއްގެ ރޯލު ކުޅެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެެހެލާތާހޭ ...

މިއާ ޚަލީފާގެ "ބަދު އަޚްލާގީ" ވީޑިއޯތައް އިންޓަނެޓުން ނެގުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް

ކުރިން ވިޔާނުދާ، ބަދު އަޚްލާޤީ ވީޑިއޯ ކުޅުނު މިއާ ޚަލީފާގެ އެވީޑިއޯތައް އިންޓަނެޓުން ނެގުމަށް އޭނަގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ގާތް މީހުން ޕެޓިޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއާ ވަނީ މިހާރު ކުރީގެ އެ...

މި ބަލިމަޑުކަމުގައި އަމިއްލަ ގައުމުގައި ނުހުރެވޭތީ ޕްރިންސް ހެރީ ވަރަށް ދެރަވޭ

މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރުގެ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ނުހުރެވޭތީ ޕްރިންސް ހެރީ އެކަމާ ވަރަށް ދެރަވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ...

ކަސޯޓީ އާ އެހެން ޑްރާމާތައް އެނބުރި އަންނަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ޝޫޓިންތައް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައި އޮންނަތާ ތިން މަސް ފަހުން، ޝޫޓިންތައް&nbsp...

ޝިފާއު: ބޭނުންވަނީ މުޖުތަމައު ބަަލައިގަންނަ ފަދަ ލަވަކިޔުންތެެރިއަކަށް ވާން

ފޭސްބުކުން ދާދި އެހަކަށް ދުވަހަކު އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިއަކު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލަވައެއް އަޅުގަނޑު ބަލާލީމެވެ. އެ ލަވައިގެ ނަމަކީ "މަންމަ" އެވެ. މަންމަގެ އޯގާތެރިކަމުގެ ވާހަކަ އާއި މަނ...

ލޮކްޑައުންގައި ވަޖީހު އެންމެ ގިނައިން ކުރިކަމަކީ ކަސްރަތު ކުރުމާއި ކެއްކުން!

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ވެސް އިއުލާނުކުރި ލޮކްޑައުންގެ ދުވަސްވަރުގައި، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އިސްމާއިލް ވަޖީހު އެންމެ ގިނައިން ކުރިކަމަކީ ކަސްރަތު ކުރުމާއި...