ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ: އިސްހާގާއި ފަހުމީގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

2 days ago

އެމްޑީޕީގެ ރައީސަކު ހުރެ، މިފަދަ ޤަރާރެއް ފާސް ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން: އާޒިމް

3 days ago

ޤަރާރުގެ ސަބަބުން ރައީސް ޞާލިޙަށް ގޮތް ނިންމަވަން ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

3 days ago

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ ސަރުކާރުން ސީރިއަސްކޮށް ނުނެގުމުން ޓެރެރިޒަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ވާހަކަތައް އިތުރުވި: އިންތި

3 days ago

އިޔާޒްގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނަށް: ﷲ ހުއްދަ ކުރެއްވި ކަމެއްގައި މެނުވީ ފުރާނަ ދުއްވައެއް ނުލެވޭނެ

3 days ago

މި ހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔައިރު މުއައްސަސާތަކަށް ނޭނގުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް: ހަލީމް

3 days ago

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ޓެރެރިސްޓުން ހައްޔަރު ކުރަން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކޮށްފި

3 days ago

ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާން ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބުތައް ރައީސް ނަޝީދު އޮޅުން ފިލުވައި ދެއްވައިފި

3 days ago

ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފަންޑު ކުރި ބަޔަކު ނެތްކަން ދެއްކުމަށް: ވައްޑެ

3 days ago

ރޭގެ ޕްރެސްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ބިރުވެރިކަން މާ ބޮޑު: ޝަރީފް

3 days ago

ހަރުކަށި ފިކުރަށް ބޯލަނބާ މީހުން ގިނަވެއްޖެ، ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނު ކުރައްވާ: ރައީސް ނަޝީދު

3 days ago

ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި މިނިސްޓަރ މާރިއާއަށް ލިބުނު މައުލޫމާތާ ގުޅުމެއް ނެތް: ފުލުހުން

3 days ago

މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ ތަޙްޤީޤުގައި ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކަށް އަސްލަމްގެ ތަޢުރީފު

3 days ago

ނަޝީދަށް އިތުރު ހަމަލާއެއް ނުދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދިން

3 days ago

ހަމަލާއަށް ފަންޑު ކުރި ބަޔަކު ނެތް ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުމުން ސުވާލު އުފެދޭ: ވައްޑެ

3 days ago

މިނިސްޓަރ އިމްރާންގެ ތައުރީފް ފުލުހުންނަށް

3 days ago

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަށް ބަޔަކު ފަންޑު ކުރި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

4 days ago

ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބޭ: ފުލުހުން

4 days ago