އެމެރިކާ

ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ބައްޔެއް އެމެރިކާގައި ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެ، ޓެސްޓް ކުރަނީ

5 days ago

އެމެރިކާއިން އިންޑޮނޭޝިޔާ, ނޭޕާލު އަދި ބޫޓާނަށް ވެކްސިން ފޮނުވައިފި

3 weeks ago

އެމެރިކާގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވައިލަނީ، މާސްކް އަޅާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ!

3 weeks ago

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އަސް، އުމުރުން 20 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

3 weeks ago

13 އަހަރު އެކުގައި އުޅުނު ބައިޑަންގެ ކުއްތާ "ޗެންޕް" މަރުވެއްޖެ

1 month ago

ނޮވަވެކްސް ކޮވިޑް ވެކްސިން ހުރިހާ ވޭރިއެންޓަކަށް ވެސް 90 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު

1 month ago

ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރީ އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ އަނތްބަށް!

2 months ago

އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކަށް އަލުން ހުއްދަ ދީފި

2 months ago

ޓްރަންޕަށް ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓް ކުރެވޭނީ 2023ވަނަ އަހަރު!

2 months ago

ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން އިޒްރޭލަށް 735 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކައިފި

2 months ago

އެމެރިކާގައި ގައިދުރު ކުރުމާއި މާސްކް އެޅުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

3 months ago

އެމެރިކާގައި 12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

3 months ago

3 ދަރިން “ކަނޑު ފެއްތީ” ނުލަފާ ބައްޕަގެ ކިބައިން އެ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް

3 months ago

އެމެރިކާގައި 200 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ޖަހައިފި

3 months ago

ރައްޔިތުން އެދޭނަމަ މިހިރީ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރަށް: ޖޮންސަން

4 months ago

ފޯންތަކުން ބަރަހަނާ ވީޑިއޯތައް ނުބެލޭ ގޮތަށް ބޭން ކުރަނީ

4 months ago

އެމެރިކާގައި 1.4 މިލިއަން މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމުގައި ހުރަސްތަކެއް

4 months ago

ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާސްކު ނާޅާ އުޅެވޭ ގޮތަށް އުސޫލެއް

5 months ago