މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

Breaking News

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ޒުވާނަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

ކުރީގެ ޕްރެޒެންޓަރު އާޒިމް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

ބްރިޖު ކައިރީ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް!

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި އައްބާސްގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް!

ރަމަޟާންމަހު މުދަލަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލާގައި މަޑަވެލިން ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ވިލިމާލެއިން ގެއްލުނު ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އާއްމުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަކީ ދުރު ރާސްތާއެއް: އިމްރާން

އިމާރާތުން ވެއްޓުނު މީހާ ނިޔާވެއްޖެ

4 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 5 ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖޫސް ޓައިމަށް ގެއްލުން ދިން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޓަންގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ނިޒާމްގެ ބަންދަށް އިތުރު 30 ދުވަސް

ނިޒާމްއަށް ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާކޮށްފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އާރިފް ފެނިއްޖެ

އާރިފް ގެއްލުން: އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު!

ކެފޭއަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލައިގައި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރަށް