ޚަބަރު

އިޓަލީން ރާއްޖެއައި ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

އިޓަލީން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީންކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އެމީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް މޮނިޓާ ކުރުމަށް އެކަހެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އެއާޕޯޓުން އެތެރެވާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސްކްރީން ކުރެއެވެ. އަދި ކިރިޔާވެސް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހެއް ނަމަ އެކަހަރި ކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ވެސް ޓެސްޓުތައް ހެދޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން މީހަކު ޓެސްޓު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހާ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްއެއް ނުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!