ޚަބަރު

ރައީސް ނަޝީދު ބުއިން ހުއްޓައިލުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން އުފާކުރާނެކަމެއް: މަލީހު

47 mins ago

ރާއްޖެއިން ފައިޒާ ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ، 18 މީހަކު ދެވަނަ ޑޯޒް ނުޖެހިފައި

2 hours ago

ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ފަހު މާބަނޑުކަން އެނގިއްޖެ ނަމަ ދެވަނައަށް ޖަހަނީ ފައިޒާ

3 hours ago

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން 80% މީހުންނަކީ ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުން: ޑރ. ނަޒްލާ

4 hours ago

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައި ތިބި މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒަކަށް އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ދެނީ

4 hours ago

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ޓީޗަރުންނަށް ސްކޫލަށް ނުކުމެވޭނީ ފަސް ދުވަހު ކަރަންޓީނުވުމަށް ފަހު: އެޑިއުކޭޝަން

5 hours ago

ބާލިޢުވެފައިވާ ކުދިންނަށް އިމާމުވެ ނަމާދު ކުރެވޭނެ، ކުދިން ކުރީ ސަފުން ބޭލުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން: ޝަހީމް

5 hours ago

އައްސޭރި ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

6 hours ago

ސެންޓުފުޅިއެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 18،000ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

6 hours ago

ޗައިނާގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ބާރު ދައްކަން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެ ގައުމުން ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހަދާނެ

7 hours ago

ކުޑަކުދިން ލައްވައި އިމާމްވެ ނަމާދު ނުކުރުވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި

8 hours ago

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ރާއްޖެއަށް ޕީޕީއީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

9 hours ago

މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލުގައި ބައްޕައަށް ވަރަށް އަނިޔާ ކުރި: އަމްރު

9 hours ago

އިތުރު 249 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

10 hours ago

7 އުޑުގެ ވެރި ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްފައި ބުނަން، ދުވަހަކުވެސް ބަނގުރަލެއް ނުބޮން: އަލީ ރަމީޒް

20 hours ago

ކޮވިޑް-19: މިއަދު ރާއްޖެއިން ފައްސިވީ 105މީހުން

21 hours ago

ކާށިދޫގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް، ފައްސިވި އަދަދު 100އިން މައްޗަށް

22 hours ago

72 ދުވަސްފަހުން ވިލިނގިލި މޮނިޓައިންގެ ހާލަތުން ނަގައިފި، މޮނިޓަރިންގައި މިހާރު އޮތީ 12 ރަށެއް

22 hours ago