ޚަބަރު

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް އިތުރު 128 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

4 hours ago

ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނާ ބޮޑުބޭބެ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް

4 hours ago

ޓުއަރ ގައިޑެއްކަމަށް ބުނެ ވައްކަން ކުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

5 hours ago

އަނެއްކާވެސް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކަށް ބިރު ދެއްކުމަށްފަހު ފޭރިގަނެއްޖެ

5 hours ago

ނަރުސް މީހާގެ މަރު: ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

5 hours ago

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފުރަތަމަ މިސްކިތް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

7 hours ago

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ދުބާއީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައިފި

7 hours ago

ރައީސް ޞާލިޙާއި ރައީސް މައުމޫން ދުބާއީގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

9 hours ago
ފުލުހުން، ޕޮލިސް، police

އަމިއްލަ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ދިވެހި އަންހެނަކު ވައިބާ ގްރޫޕަކަށް ލައިފި

9 hours ago

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމުގެ ދައުވާ އުފުލިފައިވާ ޢަބްދުﷲ ޢަލީ އަނބުރާ ޖަލަށް

10 hours ago

ކޮވިޑް ބަލީގައި އައްޑޫއިން ނިޔާވި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޒަހަމްތަކެއް

11 hours ago

ޒެނީޝާއާއި ބަޝީރަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

13 hours ago

ހިޔާ ފުލެޓްގެ ކުލި ކަނޑައެޅުނު ގޮތުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް އޭސީސީން ދިރާސާކުރަނީ

13 hours ago

ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް އެމެރިކާއިން ދެ މިލިޔަން ޑޮލަރު ރާއްޖެއަށް ދެނީ

13 hours ago

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި އަލީ މަނިކާއި ތަސްލީމުގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް

13 hours ago

ގައުމުގައި ހުރި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހައްލުވާތަނެއް މިއަދަކު ނުފެނޭ: ޝިޔާމް

13 hours ago

ސަތޭކަ ހާފިޒުން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިލްމުން ފަށަނީ

13 hours ago

މަލީޙް ސަރުކާރަށް: ފާއިތުވި 3 އަހަރު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟

14 hours ago