ދީން

ދީނާމެދު ޝައިޠާނާ ޝައްކު އުފެއްދި، އިސްލާޙްވެވުނީ ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް!

3 mins ago

މަޙްރަމަކާއެކު ޒިނޭކޮށްފައިވާ މީހާއަށް ތައުބާގެ ދޮރު ވޭތޯ؟

1 hour ago

ހިދާޔަތު: މާތް ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވާނަމަ، މައިންބަފައިންނަށް ޝުކުރުވެރި ވާށެވެ.

3 hours ago

މިސްކިތް ދުރުނަމަ ގޭގައި ނަމާދު ކުރެވިދާނެތަ؟

3 hours ago

އަންހެނުންނާ ދިމާއަށް ބެލުން: ދީނީ ނަޒަރަކުން

8 hours ago

ޒިނޭކޮށް، ރާބުއިން ފަދަ ބޮޑެތި ފާފަތައް ކޮށްފައި ތައުބާވެއްޖެނަމަ އެފާފަތަކަށް ގިޔާމަތް ދުވަހު ޢަޛާބު ދެއްވާނެތޯ؟

23 hours ago

އަނބިމީހާ އިތުރު ފިރިހެނުންނާއެކު ސައިކަލު ދުއްވަން ގޮސް، އެކަހެރިވެ އުޅޭނަމަ ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް!

23 hours ago

ސެލިއުޓް ކުރުން ހަރާމެވެ.

1 day ago

ހިދާޔަތް: ރޯދައިން ލިބެނީ ހަމައެކަނި ކަރުހިއްކުން ނޫންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މީސްމީޑިއާގައި ބުނާ ބަހާ މެދުވެސް ސަމާލުވޭ

1 day ago

ޒިނޭކޮށްފައިވާ އަންހެނަކާ ކުރާ ކައިވެނި ސައްޙަވާނެތޯ؟

1 day ago

ސޫރަތުލް އިޚްލާޞް 40 ފަހަރު ކިޔުމުން ޚަތިމް ކުރުމުގެ ޘަވާބު ލިބޭނެތޯ؟

2 days ago

ހިދާޔަތް: ފިރިމީހާ އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރުމުން ވަރިއަށް އެދެވިދާނެތަ؟

2 days ago

ނަމާދު އެޅުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ، ހަމަ އެންމެ ޙަދީޘަކުން

2 days ago

ދަމުނަމާދުގައި ކުރެވޭ ދުޢާ އަމާޒުން ބޭރު ނުވާ ތީރެއް ފަދައެވެ: އިމާމް ޝާފިޢީ

2 days ago

ދުޢާ ކުރުން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑުވެގެންވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟

3 days ago

ހިދާޔަތް: ރަމަޟާންމަހު އަނބިމީހާއަށް ބޮސްދީފިނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތަ؟

3 days ago

މާތް ﷲ އަށްޓަކައި މަޝްހޫރުކަމާއި މަތީ މަޤާމުތައް ދޫކޮށްލި ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ

3 days ago

އޭ އުޚްތާއެވެ. ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި ފިރިމީހާއަށް އަނިޔާވެރި ނުވާށެވެ.

4 days ago