ދެން އެމްވީ

2020: އިދިކޮޅުގެ ނާކާމިޔާބީތަކާއެކު ވެސް ކާމިޔާބު އަހަރެއް

3 days ago

މި އަންހެން މީހާ 100 ދުވަސް ވަންދެން އެއް ކަޅު ހެދުމެއް ލައިގެން އުޅުނީ ކީއްވެގެންކަން އެނގޭތަ؟

2 weeks ago

ޖާންވީ ކަޕޫރު އަލަށް ގަތް ގޭގެ އަގު އެނގިއްޖެ ނަމަ ދީވާނާ ވާނެކަން ޔަގީން!

2 weeks ago

މަލައިކާ ކައްކައިިދިނުމުން އަރްޖުން ކަޕޫރު ހުރީ އުފަލުން ފޮޅިފައި

2 weeks ago

މިހިރަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭށެވެ.

3 weeks ago

ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދިން ދެރަށުގައި ރިސޯޓް ހަދައި މުއްސަނދި ވާއިރު ޚިދުމަތް ދެނީ އެމްޓީސީސީ އިން

3 weeks ago

“ކޮބާ ކައިވެނި ކުރާކަށް ނޫޅެންތަ؟”

3 weeks ago

ރެމޯގެ އަންހެނުން އެންމެ ބޭނުންވި ވަގުތު ގާތުގައި ހުރީ ސަލްމާން ޚާން

3 weeks ago

2020 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ގޫގުލް ސާރޗް ކޮށްފައި ވަނީ ކޯޗެއްކަން އެނގޭތަ؟

4 weeks ago

އެޕަލްއިން ހިލޭ އައިފޯނު ބަހަނީ!

4 weeks ago

އުމުރާއި ނިދަން ޖެހޭ ވަގުތާ ގުޅުމެއްވޭ! ތިބާ ދުވާލަކު ނިދަން ޖެހެނީ ކިތައް ގަޑިއިރުކަން އެނގޭތަ؟

4 weeks ago

މިއޮތީ ކޯކު ބޭނުން ކޮށްގެން އިސްތަށިގަނޑު ދޮންނަންވީ ސަބަބު!

1 month ago

ދަތުރު ދާއިރު އިސްޓާކީނަކާއި ބޭބީ ފުށް ފުޅިއެއް ގެންދަންވީ ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟

1 month ago

ދުވާލު މަސައްކަތުގައި އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރޭގަނޑަށް ނަމާދުތައް ފަސްކުރުން

1 month ago

ބޮޑުވައި އިނގިއްޔަށް 30 ސިކުންތު ވަންދެން ފުމުމުން ވާ ގޮތް އެނގޭނަމަ އަންތަރީސްވާނެ!

1 month ago

ކިރުހިއްޕި އަކީ ކިހައި ދުވަހަކުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ އެއްޗެއްކަން އެނގޭތަ؟

1 month ago

ދަޅު ކެނޑިއަކާ ނުލާ ދަޅު ކަނޑާނީ ކިހިނެއްކަން އެނގޭތަ؟

1 month ago

"މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ ސަރުކާރުގެ ޕްރެޝަރަށް ދީލާނުލާނެ މީހަކަށް"

2 months ago