ވިޔަފާރި

Advertorial

ހަލުވި ސްޕީޑާ އެކު އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ކަލައިދޫއަށް!

11 hours ago

ދިރާގު 'އަމިއްލަ ޓީވީ' އެޑްއޮން އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލައިގެން ޔޫރޯ 2020 ބަލައިލެވޭނެ!

2 days ago

ދިރާގު ޓީވީ އަދި ދިރާގު ޕްލޭއިން ވެސް ކޮޕާ އެމެރިކާ 2021 ބަލައިލެވޭނެ!

2 days ago

ދިރާގު ޓީވީ އަދި ދިރާގު ޕްލޭއިން ޔޫރޯ 2020 ބަލައިލެވޭނެ

5 days ago

ޔޫރޯ މުބާރާތާ ގުޅިގެން އުރީދޫގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް!

5 days ago

ދިރާގުން ދުނިޔޭގެ ކަނޑު ތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށް، ޒޫނާ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި

7 days ago
Advertorial

އުރީދޫ ފެންޓަސީ ލީގް: ޕްލޭސްޓޭޝަން 5އާ އެކު އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް

1 week ago
Advertorial

އެއް ހިޔާލެއްގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ "ފައިންޑާ ޕްރޯ" އެޕާ އުރީދޫ ގުޅިއްޖެ

1 week ago

ފަލަސްތީނަށް އެހީތެރިވުމަށް ކެޕްޓަން މޯލްޑިވްސްއިން ބޮޑު އިވެންޓެއް

2 weeks ago
Advertorial

ގޭގައި ތިބުން ދެން އުނދަގުލެއް ނުވާނެ، ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ!

2 weeks ago

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 17.9 މިލިއަން ޑޮލަރު ފޮނުވައިފައިވޭ

2 weeks ago
Advertorial

ހާއްސަ އޮފަރތަކަކާ އެކު އުރީދޫއިން ގޭގައި ތިބުން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށްދީފި

2 weeks ago

ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖޭގައި ތިބޭ މުއްދަތު އިތުރުވުމުން އާމްދަނީއަށް 28 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުރިއެރުމެއް

2 weeks ago

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ވަޒީފާތަކަށް ދެން ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި އޮންލައިންކޮށް

2 weeks ago

ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި ފަސްކޮށްދީފި

3 weeks ago

ކަސްޓަމަރުން ގޭގައި ތިބުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ ދެނީ!

3 weeks ago
Advertorial

އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރުކަމަށް ނިޔާޒް ބަދަލުކޮށްފި

3 weeks ago

ދިރާގު މަމެން ޑޭޓާ-އެޑްއޮންސް ތަކުން 50% ޑިސްކައުންޓު!

3 weeks ago