ރިޕޯޓު

އެންމެންވެސް އުޅެނީ ގަޑި ޖެހިދާނެތީއެވެ.

2 hours ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ދިވެހި ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އޭނަގެ ޅިޔަނު ދިން ޖިންސީ އަނިޔާގެ ވާހަކަ އެކުއްޖާގެ ދުލުން

1 day ago

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ބަޠަލު ޣާޒީ ބަންޑާރައިން: އެނގެނީ ކިހައިވަރަކަށް؟

2 days ago

އެހީއެއްވާއިރު ވިސްނަވާ! އިންޑިއާ ކުއްޖެއްގެ ފޮޓޯ ޖަހައިގެން، އޮޅުވާލައިގެން ބަޔަކު ފައިސާ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ތުހުމަތެއް!

3 days ago

"އަހަރެންގެ ހުވަފެންތަކަށް ނުވާނެޔޭ ބުނި މީހުން މިއަދު އަހަރެންގެ ގާތުން އެދެނީ ލަފައަށް"

4 days ago

ދިވެހި ވަޑިންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަނެ, އެބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރާނެ ބަޔަކު ނެތްބާ؟

1 week ago

މުސްތަފާގެ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ކުރެހުންތަކުގެ ދަތުރު: މިފަހަރު މަންޒިލަކަށްވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެގްޒިބިޝަނެއް!

1 week ago

ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ މުހިއްމުކަން އެނގެންވީ އެމީހަކު ނެތް ދުވަހަކުން ނޫނެވެ.

2 weeks ago

މީސްމީޑިއާ ބޭނުން ކުރާ 58 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަކީ ޖިންސީފުރައްސާރަ އާއި ހަނގާކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން!

2 weeks ago

ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ދުލުން، ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް އުފާވެރި ތަޖުރިބާއެއް!

2 weeks ago

އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގެ ބަމްބި: ހުނަރުވެރި، މޮޅު ކުރެހުންތެރިއެއް!

2 weeks ago

ލޮބުވެތި މުދައްރިސުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ!

2 weeks ago

މިފާޑުގެ މީހުން ބޭނުން ވެއްޖެ!

3 weeks ago

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުން : އެތަައް ބަޔަކަށް ނިކަމެތިކަން ލިބެމުންދާ މައްސަލައެއް

3 weeks ago

"ބަސްނާހާ ދަރިފުޅު"، ނޫން!ނޫން! ތިހެން ނުބުނޭ!

3 weeks ago

އާޒިމާގެ ޙަޔާތުން ސޮފްހާއެއް: ގިނަ މީހުންނަށް ނޭނގޭ އެތައް ކަމަކާއި ކުރިމަތިލީ ދަރިފުޅުގެ ހިތްވަރާއެކު!

4 weeks ago

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތްކުރި ހުޅުމާލޭ ޕްރީސްކޫލް، ހުޅުވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގި ކޯމާއެއްގައި؟

4 weeks ago

އެންމެން ހެއްވާލި ޝައްފާން: އަލްވަދާޢު ކީ ގިނަބައެއްގެ ހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލާފައި

4 weeks ago