ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

3 hours ago

ރައީސް ޔާމީން އެދިލެއްވީ 24 ލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް

5 hours ago

ނަސާރާ ދީނުގެ ލަވަ ޖެހި މައްސަލަ ބަލަނީ

9 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް "އޮޅިގެން" 13 އާއްމުން ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލައިފި

8 hours ago

ޒެމްބިއާއިން ވެސް ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

1 day ago

ޕާކިސްތާނުގައި ޝްރީލަންކާ މީހަކު އަންދައިލައިފި

2 days ago

ޖަރުމަނުގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން 'ލޮކްޑައުން'އަކަށް

2 days ago
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ރައީސް ޔާމީންގެ ދޮޅު ގަޑިއިރާއެކު، މުޅި ސަރުކާރު ޑިފެންސަށް

14 hours ago

ހައްވަދައިތަގެ ފޫޅުމާ ފޮތުގެ ޞަފްޙާތައް ، އެންމެ ކަޅު ޞަފްހާއަކީ ދެމައިން އެކީ ނިޔާވި ހިތްދަތި ދަތުރު

3 days ago

ސިޔާސީ ކުރިމަގު ކުރަހައިދިން ތާރީހީ ހުކުމް

5 days ago

ރުމާލު2ގެ ހުކުމް ،ޕީޕީއެމްއަށް އުފާވެރި ކަރުނައިގެ ދުވަހެއް!

5 days ago

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައު ލޯގޯ: ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޝާން، މާލޭގެ ކުލަތަކާ އެކު

1 week ago

ކޮވިޑް-19: އޮމިކްރޮން ވޭރިއެންޓަކީ ކޮބާ؟ ދުނިޔެ ބިރުން އުޅެނީ ކީއްވެ؟

1 week ago
ވިޔަފާރި
ދީން

ކޮޅަށް ހުރުމަށް ޢުޛުރުވެރިވާ އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް

4 hours ago

ފިރިމީހާ ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރުމަށް ގަދަކަމުން އަނބިމީހާއަށް މަޖްބޫރު ކުރެވިދާނެތަ?

2 days ago
Namaadhu, ނަމާދު hukuru, ހުކުރު

އީމާންކަން ބަލިކަށިވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖާހިލުކަމާއި ޣާފިލުކަން ހިމެނޭ: ޚުތުބާ

3 days ago

އަނބިމީހާގެ ނުރުހުމުގައި ޖިމާޢުވުމުގެ ޙުކުމް

3 days ago