ހަތަރު މިލިޔަން ޑޮލަރު ސިންގަޕޫރުގައި، ހުޅުވަން ބޭނުންވަނީ އަދީބުގެ ލޮލުގެ ސްކޭނެއް: ރައީސް ޔާމީން

2 hours ago

ރިޔާސީ ކެންޕެއިން ނިމުނުއިރު ދަރަންޏެއް ނޯންނާނެ، ފައިސާވީ އިތުރު: ރައީސް ޔާމީން

2 hours ago

މަރަށް މަރު ހިފަންޖެހޭ: ރައީސް ޔާމިން

14 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

އަލިބާބާއިން މިދިޔަ ތިން މަހު 10،000 މުވައްޒިފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

16 hours ago

ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން ޕާކިސްތާނުގައި މިނިކާވަގު ވިއްކަނީ

16 hours ago

މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ދިގު ދަންމާލައިފި

3 days ago

ޗައިނާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޓައިވާން އިސްތިއުމާރު ކުރަަން، ބިރު ނުގަންނާނަން: ޓައިވާން

3 days ago
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ގަދަ ބާރު ،ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ އެނބުރި އައުން: ކުލަބު ލޯބީގައި މަސައްކަތް ކުރި ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތެއް!

1 month ago

ޗެކް ރިޕަބްލިކްގައި ރޮބޯމޭން ވިދައިލައިފި

1 month ago

ބޭސްފަރުވާއަށް ދިވެހިންގެ މިސްރާބު ބެންގަލޫރަށް

2 months ago

ދިވެހިންގެ ރަހަ ދަންނަ ޓްރިވެންޑްރަމްގެ ޗާލާ ބާޒާރު

2 months ago

ވިސާއަކާ ނުލައި 90 ދުވަސް އިންޑިއާގައި، ދަތުރު ކުރުމުގެ ކުރިން އެނގެން ޖެހޭ ކަންކަން!

2 months ago

ޓްރިވެންޑްރަމް: އިންޑިއާގެ ދިވެހިންގެ ސަހަރުގައި ދެ ދުވަސް

2 months ago
ވިޔަފާރި
ދީން

''ލިވާތުކުރާ މީހުންގެ ވާހަކަތަކަކީ މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން ދައްކަންވާވަރުގެ ވާހަކަތަކެއްނޫން''

2 days ago

ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް ޢިލްމުވެރިންތަކެއް ލާމަށް: ހުރިހައި ރަށެއްގައި ދަރުސް ދެއްވާނެ

2 days ago

ހިލޭ އަންހެނެއްގެ ގައިގާ އަތްލެވޭނެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެއް ނުވޭ: ޑރ.މޫސާ އަންވަރު

2 days ago

ޔޯގާގެ ޙުކުމް: އިޖުމާޢުއެއް ނެތްކަމަށް ބުނާތީ ޝައިޚް ސަމީރު ރައްދު ދެއްވައިފި

2 weeks ago