ބޭރު ދުނިޔެ

ޔޫއޭއީގެ ޓޮލެރެންސް މިނިސްޓަރުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

16 mins ago

މެއްސެއް މަރާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ރޯވީ އަލިފާން

7 hours ago

ނިކަން މިފޮޓޯއިން ބުޅަލެއް ދައްކަބަލަ!

21 hours ago

13 އަހަރު ވީއިރު ވެސް ދަރިފުޅުގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރި މައެއްގެ ހިތްދަތިކަން: އެކަކުވެސް އަަޅައެއް ނުލާ!

1 day ago

ރަހުމުގެ ކުޑަވެސް މިންވަރެއް ނެތް މައެއް، ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅު މަރާލީ ކުއްޖާގެ ބޯ ތަޅުންގަނޑުގައި ތަޅާތަޅާ

1 day ago

ޖަސިންދާ: ނިއުޒީލެންޑްގެ ގިނަ މުސްލިމުންގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ ނަމޫނާ ކަނބަލެއް

1 day ago

އިންޑިއާގެ ސިފައިން ހީކުރީ މިއީ އޭލިއަން އެއް ކަމަށް: އަސްލު ކޯއްޗެއްކަން އެނގޭތަ؟

2 days ago

ޗައިނާގައި، ގަނޑުކޮށްފައިހުރި ޕެކްޓުތަކެއްގެ ބޭރުން ދިރިހުރި ކޮވިޑު-19 ވައިރަސް ތަކެއް!

2 days ago

ބިހާރު އިލެކްޝަންގައި "މޯދީ" އެއް

2 days ago

މޫދަށް އެރި އުޅުނީ 2 ކިނބުލަކާއި އެކު,ކަންތައްވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން

2 days ago

އެމެރިކާގައި މަރަށް މަރު ހިފަނީ!

2 days ago

ޖަލުގައި އިނދެ ވިހެއި އަންހެނަކު ދަރިފުޅާ ވަކިކުރިފަހުން، ދެން ބައްދަލުކުރަން ޖެހުނީ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑާ

2 days ago

މަރާލާ ، ގުނަވަންތައް ވަކިކޮށްފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ފެނިއްޖެ

2 days ago

އަޒަރްބައިޖާނަށް ދިން މިސައިލްގެ ހަމަލާއެއްގައި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ އާއިލާ އެއްކޮށް ނިޔާވެއްޖެ!

2 days ago

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ވުމެއް ނެތި ފެތުރެމުން ދަނިކޮށް އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ހުޅުވައިފި

2 days ago

ކޮވިޑް19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 40 މިލިޔަނާ ގާތަށް

2 days ago

އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ ޖަސިންދާ ދެވަނަ ދައުރަށް ވެސް ހޮވިއްޖެ

3 days ago

ދަރިފުޅުގެ ގައިގައި ވަކިތަކެއް ހުރުމުން ދިމާވާ ކަމެއް ބަލަން ހަރުކުރީ ކެމެރާއެއް، ފެނުނު މަންޒަރުން ހީބިހި ނަގައިގެންދޭ

3 days ago