ބޭރު ދުނިޔެ

އެތައް މިލިއަން ދިރުހަމެއްގެ އޮޅުވާލުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގި އިންޑިޔާ މީހަކު، ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ގެންދާ ފްލައިޓެއްގައި ޑުބާއީ އިން ފިލައިފި

ޑުބާއީގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކަށް މަކަރު ހަދާ، އެތައް މިލިއަން ދިރުހަމްގެ ތަކެތި ގަނެ، އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ފަހުގެ ތާރީޚެއް ޖަހާފައިވާ ޗެކްތަކެއް ދީގެން އޮޅުވާލުމަށްފަހު އިންޑިޔާ...

ކޮވިޑް19: 10 މިނިޓް ތެރޭގައި ނަތީޖާ އެނގޭ ޓެސްޓްކިޓެއް އުފައްދައިފި

އިންޑިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ރިސާޗްކުރާ ބަޔަކު އިސްވެތިބެ، އެމެރިކާއިން އުފެއްދި ޓެސްޓް ކިޓަކުން ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން އެންމެ 10 މިނިޓްތެރޭގައި ފެންނާނެކަމަށް އެޓީމުން...

ކޮވިޑް-19: މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ނަގާ ، އަތްލާ ހެދުމުން އިންޑިއާގައި އެތައް ބަޔަކު ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ މަހާރަޝްޓްރަ ސްޓޭޓްގެ އުއްލާސް ނަގަރު ގެ އާއިލާގެ އެއްގެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވުމުން ބޭއްވި ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން، އެމީހާ ލާފައިވާ ބޮޑީ ބޭގުން ނަގާ އަތްލާ ހެދުމުން...

ކޮވިޑް19: ސްރީލަންކާގައި އޮތް ޖަނާޒާގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމުން އާ ކޭސްތަކެއް ފެނިދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގެ ނުވަރައެލިޔާގައި ބޭއްވި ސިޔާސީ މީހެއްގެ ޖަނާޒާގައި، ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމެއްނެތި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ލަންކާއިން ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ކޭސްތަކެއް ޕޮޒިޓިވް ވެ...

ﷲއަށް ހަމްދު ހުރި! ޗައިނާއިން އުފައްދާ ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ 99 އިންސައްތަ ޔަގީންކަން ލިބިއްޖެ

ޗައިނާ ބެޖިންގެ ބަޔޯޓެކް ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ކާމިޔާބުވާނެކަމުގެ 99 އިންސައްކަތް ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް، "ސްކައި ނިއުސް"އަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން އެ ކުނ...

ބަލި ޖެހޭ މީހުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވިޔަސް އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއި ދެނީ

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އައި ނަމަވެސް އަންނަ މަހުން ފަށައިގެން ލޮކްޑައުން އަށް ލުއި...

އަލްޙަމްދު ލިﷲ! ޗައިނާއިން ކޮވިޑް19 އަށް އުފައްދާ ވެކްސިން މިއަހަރު ފަހުކޮޅަށް ނިމިދާނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ހަބަރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޗައިނާ އިން އުފެއްދަމުން އަންނަ ވެކްސިން ގެ މަސައްކަތް ނިމި މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ވެކްސިން ތައްޔާރުކޮށް ނިމިދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ...

ކޮވިޑް19: އޫރުތައް ހޫނު ފެނަށް ލާ މަރަނީ

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އޫރު މަހުގެ ވިޔަފާރި ދަށް ވެ އޫރު މަސް އުފައްދާ ގިނަ ފެކްޓަރީ ތަކުގައި ހޫނު ފެން&n...

ޓޫރިސްޓަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ ނަމަ ދަތުރުގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ސަރުކާރުން ދެނީ

މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސައިޕްރަސް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައި ، އެގައުމުގައި ޓޫރިސްޓަކަށް ކޮވިޑް19 ޖެހިއްޖެނަމަ ހުރިހާ ހަރަދެއް ސަރު...