ދުނިޔެ

ނޭޕާލް އަރާނީ ކޮންކޮޅަކަށް?

އަޅުގަނޑަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ކޮރަޕްޓް، އަނިޔާވެރި ނިޒާމާ ދެކޮޅު މީހެއް: ޕާކިސްތާނުގެ ލީޑަރު އަލްތާފް ހުސައިން

ޗައިނާގެ އާބާދީ މުސްކުޅިވަނީ

ފިލިޕީންސުން ދެބަސްވެފައިވާ ޝޮލްގައި ހުރި ޗައިނާގެ ހުރަސް ނަގައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ޕާކިސްތާނުގެ މިލިޓަރީން އަތްބާނާ: އައިއެމްެއެފް

ޗައިނާއިން އުއިގޫރު އިލްމުވެރިޔާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

އިންޑިއާ-ނޭޕާލް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަނީ

ޗައިނާއެކު ނޭޕާލްގެ އެނާޖީ ޑީލްއަކަށް ދެވޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކު

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލަ ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ޔަގީންކަން ދިން ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާގެ "ފްލޯޓިން ބެރިއާ" ފިލިޕީންސުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޗައިނާގެ ޑްރިލްތަކާ އެކު ހާލަތު "އަތްދަށުން ނެއްޓިގެން" ދާތީ ޓައިވާނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

އީޔޫއިން ޗައިނާއާ ވަކިވާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަމިއްލަ ނަފްސު ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ: އީޔޫގެ ޓްރޭޑް ޗީފް

ޗާންދްރިޔާންގެ ސިގްނަލް އަދި ނުލިބޭ

އެތުލީޓް ވިސާއާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ-ޗައިނާ ބޯޑަރު މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ކަޝްމީރުގެ މިނިވަންކަމަށް ތާއީދުކުރާ އެންމެ އިސް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ހުކުރު ނަމާދުގެ އިމާމަކަށް

ޕާކިސްތާނުގައި ހަމަހަމަ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދިފައި

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ޗައިނާގެ ތިން އެތްލީޓުން ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

19 އަހަރުފަހުން ބައްޝާރު ޗައިނާއަށް