ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

1 hour ago

3 ދަރިން “ކަނޑު ފެއްތީ” ނުލަފާ ބައްޕަގެ ކިބައިން އެ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް

9 hours ago

އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިން ދީ އިޒްރޭލުގައި މާސްކު އެޅުން ނިމުމަކަށް

1 day ago

ފިހާރައިން ނިކުމެ ކާރަށް އެރިއިރު، ފަހަތު ސީޓުގައި 15،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޅަނދުރު!

1 day ago

އެމެރިކާގައި 200 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ޖަހައިފި

1 day ago

ވެކްސިން ޖެހުމުން ލޭ ގަނޑުވާ މިންވަރަށްވުރެ ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން ލޭގަނޑުވާ މިންވަރު 8 ގުނަ އިތުރު

2 days ago

އަޅަންވީ 2 މާސްކު، ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭ!

2 days ago

ޕްރިންސް ފިލިޕްގެ ޖަނާޒާ: ޝޭޕަލްއަށް ވަދެވުނީ 30 މީހުންނަށް، 730 ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވި

2 days ago

ޕީސީއާރު ޓެސްޓުތަކުން ނުދައްކާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރި ވޭރިއަންޓެއް ފެތުރެނީ

2 days ago

ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނިކޮށް ހިތުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށް ނިންމައިލައިފި

2 days ago

އިންޑިޔާއިން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

2 days ago

ތައިލެންޑުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

2 days ago

ދަރިފުޅު ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެންދާތަން ފެނުމުން ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މަޔަކު ނިޔާވެއްޖެ

3 days ago

އިންޑިއާގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރެނީ، ރައްޔިތުން އަވަދިނެތި ފެސްޓިވަލުތަކުގައި ގެރި ގުއި އުކަނީ!

3 days ago

12 މަސް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ޑޯޒެއް ޖަހަން ޖެހިދާނެ

3 days ago

އިންޑިއާގައި 15 ދުވަހުގެ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

3 days ago

ފައްސިވާ އަދަދުތައް ގިނަވެ، އެޑްމިޓު ކުރާނެ އެނދުތައް އިންޑިއާގައި މަދުވަނީ

4 days ago

އިންޑިއާއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސުނާމީއެއް ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފި

4 days ago