ބޭރު ދުނިޔެ

ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބި ކިޔަވަން ދިޔުމުގެ އުއްމީދުގައި ހުރި ޒުވާނެއް ދުނިޔެ ދޫކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ

15 hours ago

ބަރަހަނާ މަންޒަރު ބަލަނިކޮށް ކޮއްކޮ އޭނާ ބޭޒާރުކޮށްލުމުން، ބަދަލު ހިފީ ހިތި ގޮތަކަށް

20 hours ago

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރަން ބުނުމުން އިންޑިއާގެ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ގައިގައި ތަޅައިގެންފި

23 hours ago

ކޮވިޑް-19: 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 14 ކޭސް ފެނި ނިއުޒިލޭންޑު ބިރުވެރިކަމަކަށް

2 days ago

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ބިލްގޭޓްސް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފި

4 days ago

ކޮވިޑު-19: 102 ދުވަހަށް ފަހު ނިއުޒިލޭންޑުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ކޭސް ތަކެއް ފެނިއްޖެ

4 days ago

ރަޝިއާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

4 days ago

އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް، މިފަހަރު ރަޝިޔާ

5 days ago

ބެއިރޫތުގެ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން ލުބުނާނުގެ މުޅި ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދެނީ

5 days ago

އެމެރިކާގެ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑް19 ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅު

5 days ago

ޕާޕަރު ކެއުމުން ކޮވިޑް19 އިން ސަލާމަތްވާ ކަމަށް ބުނި އިންޑިއާ މިނިސްޓަރަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

5 days ago

ވެއްޓުނު އެއާއިންޑިއާ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ބައެއް އާއިލާތަކަށް ލިބުނު ހިތާމައިގެ ވާހަކަ!

6 days ago

ކޮވިޑް-19: ނިއުޒީލެންޑުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑަކަށް ނުގޮސް ބަލި ކޮންޓްރޯލު ކުރާތާ 100 ދުވަސް

6 days ago

ކޮވިޑް-19: ބްރެޒިލްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް

6 days ago

ބާބުރީ މިސްކިތް ހުރިތަނުގައި ފައްޅި އަޅަން ބިންގާ އެޅިތާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިންޑިއާ ފެންބޮޑުވެއްޖެ

7 days ago

ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވި 90 އިންސައްތަ މީހުންގެ ފުއްޕާމޭ ވަނީ ހަލާކުވެފައި: ވުހާންގެ ޑޮކްޓަރުން

7 days ago

މާމަގެ ގަބުރު ކޮނެގެން މިނިމަސް ކަނިކޮށް އަތުލައިގެންފި

7 days ago

ކޮވިޑު-19 އަށް ފަހު ޗައިނާގައި އިތުރު ވައިރަހެއް ފެތުރެނީ

7 days ago