ދުނިޔެ

ބޫޓާނުގެ ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 90 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭ ވެކްސިން ޖަހައިފި

12 hours ago

ސިނޮފާމް ވެކްސިނުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ 6 މަސް ދުވަހަށް، އިތުރު ޑޯޒަކުން އެހީތެރިވޭ!

21 hours ago

ލުބްނާންގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ބިލިޔަނަރެއް

1 day ago

ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ހިންގައި ރާއްޖެ ވަނީ މިސާލު ދައްކައިފައި: ކޮރެއާ

1 day ago

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 ވޭދަނަތައް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވާން ފަށައިފި

2 days ago

ޓިއުނީޝިއާގެ މަޖިލިސް އުވައިލާ ހުރިހާ ބާރެއް ރައީސްގެ އަތްޕުޅަށް ނަންގަވައިފި

2 days ago

އުމްރާއަށް ހުޅުވައިލަނީ ، ވެކްސިން ލިސްޓްގައި ކޮވިޝީލްޑާއި ސިނަފޯމް ނެތުމުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެ!

2 days ago

ސިންގަޕޫރުގައި ވެކްސިން ޖެހިމީހުންގެ 75 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

4 days ago

12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް މޮޑާނާ ވެކްސިން ރަނގަޅު ކަމަށް ނިންމައިފި

4 days ago

ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ބައްޔެއް އެމެރިކާގައި ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެ، ޓެސްޓް ކުރަނީ

5 days ago

ހެންދު ޒާޒާ- މިފަހަރު އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަ ކުރާ އެންމެ ހަގު އެތުލީޓް

5 days ago

ކޮވިޑް-19އަކީ ލެބޯޓަރީއަކުން އުފެދުނު އެއްޗެއްތޯ ތަޙްޤީޤު ކުރަން ފެށުމުން ޗައިނާ ރަތަށް!

6 days ago

ބްލެކް ފަންގަސް ޖެހިގެން އިންޑިއާއިން 4،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

6 days ago

ޑެލްޓާ ވޭރިއެންޓްގެ ބޮޑެތި ރާޅުތަކެއް ގިނަ ގައުމުތަކަށް އަރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ދީފި

6 days ago

ޗައިނާގައި ފެންބޮޑުވުން: ޕަސިންޖަރުންތަކެއް ރޭލެއްގައި ތާށިވެފައި

1 week ago

ލީޗް ތެރަޕީން ކަޅު ފަންގަސް ރަނގަޅުވޭ؟

1 week ago

މިއަދު 6 ޖަހާއިރު ބެޒޯސް ޖައްވަށް

1 week ago

އިރުމަތީ އޭޝިޔާއަށް ބޮޑު ދެ ތޫފާނެއްގެ ބިރު ބޮޑުވެފައި

1 week ago