ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ އިޤްތިސާދުގައި ނަން މަޝްޙޫރު އަމްރިތު ކާލް

12 hours ago

އިންޑިއާގައި ހަމަޖެހުމާއި ޑިމޮކްރަސީ އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ދެކެން: ރައީސް ޞާލިޙް

2 days ago

އިންޑިއާގެ ދައުވަތެއް ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއަށް!

2 days ago

އެމެރިކާ އުޅެނީ އަމިއްލަ ހާލައިގެން ނޫޅެވިގެން: ޗައިނާ

2 days ago

މި އަހަރުގެ ހައްޖަށް، ދެ މިލިއަން މީހުން

2 days ago

ޕާކިސްތާނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އަދިވެސް ކަރަންޓް ނާދޭ

3 days ago

ޖަޕާން އިން ބުނަނީ ހަތިޔާރު ހުއްޓަސް ސުލްހަވެރި ވާނެ ކަމަށް

3 days ago

އިންޑިއާގައި ނޯރޯ ވައިރަސް ފެތުރެނީ

3 days ago

އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އައު ރައީސް ވެސް ޓައިވާނަށް

4 days ago

ރަޝީއާއާއި ޗައިނާ ގުޅިިގެން މިލިޓަރީ އެކްސަސައިޒްތަކެއް

4 days ago

ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ޗައިނާގައި ކޮންމެ 10 މީހަކުން އަށް މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވޭ

4 days ago

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުބައި ކަނު އަދިރީގައި

4 days ago

މިޞްރުގެ ރައީސް އިންޑިއާއަށް!

7 days ago

ޗައިނާގެ އާބާދީގެ 80 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

7 days ago

ޕާކިސްތާނުގެ އިތުރު ޖެނެރަލް އެސަންބްލީއެއް އުވާލައިފި

1 week ago

ހަ އަހަރަށްފަހު ޗައިނާގެ އާބާދީ ދަށަށް

2 weeks ago

ޗައިނާއިން އަނެއްކާވެސް ކަނޑުމަތީގައި ތަމްރީންތަކެއް

2 weeks ago

މިދިޔަ އަހަރު ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރީ އެންމެ 3 ޕަސެންޓްގައި

2 weeks ago