ދުނިޔެ

ޗައިނާއާ ވާދައަށް ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކަށް 600 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ މަޝްރޫއުއެއް

8 hours ago

މިޞްރުން ވެސް އިންޑިއާގެ ގޮވާމާ ދިމާއަށް

12 hours ago

ޓެކްސް މާފު ނުކޮށްދީފިނަމަ ޕާކިސްތާނަށް ބޭހުގެ ތަދެއް އަންނާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

1 day ago

ފެކްޓްރީގެ ދުނިޔޭގައި ވިއެޓްނާމުން ޗައިނާ ފަހަތަށް ޖައްސާލަނީ

1 day ago

ލަންކާގެ އިންވެސްޓްމެންޓް މިނިސްޓަރަކަށް މިލިޔަނަރެއް

2 days ago

ބިންހެލުމާއެކު ބަނޑަށް ޖެހިފައިވާ އަފްގާނިސްތާނުގައި ކޮލެރާގެ ބިރު

2 days ago

ތުރުކީގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވާ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ހުރަސްތަކެއް

3 days ago

ކަރުދާހުގެ ތާއްޓާއެކު ދިރާސީ އައު އަހަރު ޕާކިސްތާނު ދަރިވަރުންނަށް ފޮތް ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރު

3 days ago

ޔޫކްރެއިންއަށް އީޔޫގެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ދަރަޖަ

3 days ago

ކުރިން އަލަނާސި އެތެރެކުރުން މަނާކުރި، ޗައިނާއިން މިފަހަރު މަނާކުރީ ޓައިވާންގެ މަސް

3 days ago

ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ އެހީ އަފްގާނިސްތާނަށް

3 days ago

އެހީވެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަން އިންޑިއާގެ ވަފުދެއް ލަންކާއަށް

4 days ago

ސައުދީގެ ވަލީ އަޙްދު، ތުރުކީގެ ރައީސް އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

4 days ago

ވޯލްޑް ކަޕަށް ވަންނަ ފާހުގައި ޓައިވާން މީހުންނަކީ ޗައިނާގެ މީހުންގެ ގޮތުގައި ޖަހަން ޖެހުމުން ކަންބޮޑުވުން

4 days ago

ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އެކައުންޓުން ޔޯގާގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަ

5 days ago

ސައުދީ ހިމެނޭހެން ގަލްފްގެ ޤައުމުތަކުގައި ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

5 days ago

ޓައިވާނުން ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ބޯޓުތަކަށް ހުރަސް އަޅައިފި

5 days ago

ޗައިނާގައި އެޕާޓްމެންޓްގެ ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ގޮވާމާއި ލޮނުމެދު

5 days ago