ދުނިޔެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ބްރެޒިލްގައި އޮކްސިޖަން ހޯދަން އެތައް ބަޔަކު ކިޔޫ ދަމާލާފައި!

5 hours ago

އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ބޭނުންތެރި ގުޅުމެއް : ނަރެންދްރަ މޯދީ

6 hours ago

އެމެރިކާގެ 46 ވަނަ ރައީސަކަށް ޖޯ ބައިޑަން، މަރުޙަބާ!

7 hours ago

ބޮމެއް ގޮއްވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރާއެކު އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހުސްކޮށްފި

7 hours ago

އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިނަށް ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

18 hours ago

ޓްރަންޕްގެ ވަދާޢީ މެސެޖް: ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ "ބީރައްޓެހިޔާ" ކަމަށް

1 day ago

އިންޑިއާގައި ވެކްސިން ޖަހަން އެތައް ހާސް މީހުންނެއް ނުދޭ

1 day ago

އިންޑިއާއިން ބަނގްލަދޭޝްއަށް 2 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރަނީ

1 day ago

ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ސެމްސަންގްގެ ވެރިޔާ ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި

2 days ago

ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާއިން ބަލީގެ މުޅިން އާވޭރިއަންޓެއް ފެނިއްޖެ

2 days ago

ކެޕިޓަލް އިމާރާތުން ދުންއަރާތީ،އިމާރާތް ލޮކްޑައުންކޮށް ބައިޑަންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރިހާސަލް ކެންސަލްކޮށްފި

2 days ago

ބްރެޒިލްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށައިފި

3 days ago

ބައިޑަން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ކުރައްވާނީ މިކަންތައްތައް

3 days ago

ބައިޑަން ހުވާ ކުރުމާ ދިމާކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގަފާނެތީ 50 ސްޓޭޓް އެލާޓަށް

4 days ago

“މަރުވެފައިވާ” މީހަކު ދިރިހުރި ކަމަށް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކޮށްފި

5 days ago

އިންޑޮނޭޝިއާ ފްލައިޓު ވެއްޓުނުއިރު ބޯޓުގެ ދެ އިންޖީނު ވެސް މަސައްކަތް ކުރޭ

5 days ago

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 މިލިއަނަށް

5 days ago

އިންޑޮނޭޝިޔާ އަށް އެރި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 67 ކަށް

5 days ago