ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް "އޮޅިގެން" 13 އާއްމުން ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލައިފި

7 hours ago

ޒެމްބިއާއިން ވެސް ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

1 day ago

ޕާކިސްތާނުގައި ޝްރީލަންކާ މީހަކު އަންދައިލައިފި

2 days ago

ޖަރުމަނުގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން 'ލޮކްޑައުން'އަކަށް

2 days ago

އިންޑިއާއިން އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ޖެހުނީ އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ދަތުރު ނުކުރާ މީހަކަށް؛ މުޅި ޤައުމަށް ހާސްކަން

2 days ago

ޔަމަނުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ: ބޮޑެތި ބާރުތަކުން އަތްގަދަކޮށް، މުޅި ޤައުމު ސުންނާފަތިކޮށްލި

2 days ago

އަވައްޓެރި ލަންކާއިން އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނި ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

2 days ago

އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން ވެސް އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

3 days ago

އައު ވޭރިންޓަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބޭހެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

3 days ago

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހަސްފަތާލުވި 1% މީހުންނަށް ސިކުނޑީގެ މައްސަލަތައް ދިމާވޭ: ދިރާސާ

3 days ago

ބަނގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަށް ބޭސްފަރުވާގެ ފުރުސަތު ނުދީފި ނަމަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ!

6 days ago

މިއީ ވޭރިއަންޓް ދެނެގަތުމުން ދިން އަނިޔާއެއް: ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް

6 days ago

އިޓަލީ އަދި ޖަރުމަނުން ވެސް ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

6 days ago

އިސްރާއީލަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށް ހުރިހާ ޤައުމަކަށް ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފި

1 week ago

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ނެދަލެންޑްސްއަށް ދަތުރު ކުރި ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެއްޖެ

1 week ago

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ވެސް އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

1 week ago

އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލާން ނިންމި ނިންމުން މުރާޖައާކުރަން މޯދީ އަންގައިފި

1 week ago

ފައިޒާގެ ވައުދެއް: ވެކްސިން މަސައްކަތް ނުކުރާ ނަމަ، މަސައްކަތް ކުރާ ވެކްސިނެއް 100 ދުވަސް ތެރޭ ނެރޭނަން

1 week ago