ލައިފްސްޓައިލް

ކައިވެނިކުރަން އެއްބަސް ނުވުމުން ބޮޑު ލަނޑެއް ދީފި!

7 hours ago

ސެމްސަންގް އެކަންޏެއް ނޫން، ޗާޖަރު ނެތިގެން ޝައުމީން ވެސް އައިފޯން 12 އަށް ޖޯކު ޖަހައިފި

17 hours ago

ދިވެހި މަންމައެއްގެ ހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލި ފޯންކޯލް: "މަންމާއެވެ. އަހަރެން މިހުރީ ސީރިއާގައެވެ."

1 day ago

ތިބާގެ މާޒީއަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫން!

1 day ago

"ބެސްޓުފްރެންޑް" ވަރަށް ކުރު އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް މާނަ ފުން ލަފުޒެއް

1 day ago

މިޕެއިންޓިންގ ވަރަށް ރީތި ދޯ؟ ތައްޔާރުކުރީ ކޮފީ ބޭނުން ކޮށްގެން!

2 days ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: އެންމެ ގާތްއެކުވެރިޔާއަށް ލޯބިވެރިޔާ ތައާރަފްކޮށްދިނުމުން ދެން ފެނުނީ ތެޔޮނާށި ކާޅު ޖަހައިގަތް ތަން!

2 days ago

އެހެން މީހުން ތިބާއާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތު ވިސްނުންތަކާމެދު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ:މުފްތީ މެންކް

2 days ago

ތަލަ ވަނީތަ؟ ހިކަނދިފަތުން ހަމައެކަނި ރިހަ ނުކައްކާ، ބޮލަށް ވެސް ބޭނުން ކޮށްބަލަ!

2 days ago

ޙަސަދަ އުފެދި އާލާވާ ގުނަވަނަކީ ހިތް ، އެ ގުނަވަން ސާފުކުރޭ!

3 days ago

މާ ގިނައިން ޗޮކްލެޓް ކެވުނަސް ދެރަވާނެ ކަމެއް ނެތް! ސަބަބު މިއޮތީ

3 days ago

ލޯބިވާނަމަ އެކަން ހާމަ ނުކޮށް ލަސް ނުކުރާށެވެ. ވަގުތު ފާއިތު ވެދާނެއެވެ.

3 days ago

އެޕަލް އިން ޗާޖަރު އަދި ހެޑްސެޓް ނުލައި ފޯނު ވިއްކުމުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރަކީ މިއީ

3 days ago

!ތިޔައީ ރައްޓެއްސެއްތަ؟ ނޫނީ ރަހުމަތްތެރިއެއްތަ؟ މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީބަލަ

3 days ago

ބުނި ބަހުގެ ތެދުކަން ހާމަކޮށްދޭން ބުއީ ފާޚާނާ ތަށިން ނެގި ފެން

4 days ago

ލޯތްބަކީ ވާ އެއްޗެއްތަ؟ނޫނީ ވެވޭ އެއްޗެއްތަ؟

4 days ago

ޙަގީގީ ހާދިސާ: އަހަރެންގެ ކައިވެނި ރޫޅުނީ މައިދައިތަ ފެތުރި ދޮގު ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން!

4 days ago

ދަރިފުޅަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުނީ ތިން ސިކުންތަށް ކަމުގައި ޓްރަމްޕް ބުނެފި

5 days ago