ލައިފްސްޓައިލް

ޖަމަލެއް ސާފުކުރަނިކޮށް މޫނުގައި ދަތް އަޅައިގެން ޒަޚަމުވެއްޖެ

21 hours ago

އިންޑިއާގައި ވެކްސިން ޖަހަން އެތައް ހާސް މީހުންނެއް ނުދޭ

1 day ago

ކޮންމެ މީހަކު ބުނި ކަމުގައި ވިޔަސް ހެޔޮބަހެއް ނަަމަ ގަބޫލު ކުރަން ވާނެ!

1 day ago

ދަރީންނަކީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރާ ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

2 days ago

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ގަތް ބިރެއްގެ ސަބަބުން މި މީހާ އެއާރޕޯޓެއް ތެރޭ ތިން މަސް ވަންދެން އުޅުނީ ފިލައިގެން

2 days ago

އާއިލާއެއްގެ ހަގީގީ “ހީރޯ” އަކީ ތިބާގެ ބައްޕައެވެ.

3 days ago

ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ ނަމާ ގުޅުވައިގެން ދަރިފުޅަށް ނަން ކިއުމުން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ސޮއި ކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފި

3 days ago

ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ޕޫލަށް އެރެން ބަލާލިއިރު، ކަމަކުދާކަށް ނެތް!

3 days ago

ޖިންނި އަވަލައިގެން ނިޔާވި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ!

3 days ago

ވަޓްސްއެޕްގެ އާ އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

4 days ago

މާ ލަހުން ގެއަށް އައުމުން، ފިރިމީހާގެ މޫނަށް ,ކެކިކެކި ހުރި ތެޔޮ އެއްޗެއް އަޅާލައިފި

4 days ago

މިއަދު އަހަންނަަށް މާފު ކުރާށެވެ. މާދަމާ ތިބާއަށް އެ ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެއެވެ.

5 days ago

މި މީހާ ސައިތައްޓަށް ހަކުރުގެ ބަދަލުގައި އަޅަނީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އެނގިއްޖެނަމަ އަންތަރީސް ވާނެ

5 days ago

ކުރަފި އަޅައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ފުށް: އާދައިގެ ފުށަށްވުރެ 40% ފައިދާ ބޮޑު!

5 days ago

ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއްގައި ގެއްލުނު ބުޅަލެއް ތިން އަހަރު ފަހުން ފެނިއްޖެ

5 days ago

ކައިވެންޏަށް ފަހު ފިރިމީހާގެ ފައިސާ ތަކާއި އަގުބޮޑެތި ގަހަނާތައް ވަގަށް ނަގައިގެން އަންހެނަކު ފިލައިފި

5 days ago

މިފަހަރު ވަގަށް ނެގީ ބޮޑު މަތިންދާ ބޯޓެއް

6 days ago

އެންމެ ފަހުން އެޕަލްއިން އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލް އުފައްދަނީ

6 days ago