ކުޅިވަރު

ދަގަނޑޭގެ މުޅި ކެރިއަރުގައި 464 ގޯލު: ދުނިޔޭގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ހަވަނަ އަށް

16 hours ago

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފޭނުންނަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް: ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

7 days ago

މެޗުގެ ނިސްބަތުން ދުނިޔޭގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ދެ ވަނައިގައި ދަގަނޑޭ

1 week ago

އިތުރުވަގުތުގައި ގޯލެއް ޖަހާ ތުރުކީން ޖަރުމަނު ހިފަހައްޓައިފި !

2 weeks ago

17 އަހަރުގެ އެޑުއާޑޯ ކަމަވިންގާގެ އޯވާހެޑް ގޯލަކާއެކު ފްރާންސްއިން ޔޫކްރެއިން ހަމަބިމަށް ތިރިކޮށްފި!

2 weeks ago

ޔުނައިޓެޑަށް ޖޯކް ޖެހި ޕޯސްޓް އަތަށް ގޮވުމުން ލިޓަސް މެރިންގެ ޕޯސްޓް ރިމޫވްކޮށްފި

2 weeks ago

ކުރިއަރަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ތަރި އީތަންއާ މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

3 weeks ago

ބާސާގެ އެތައް ފޭނުންނެއް ރޮއްވާލުމަށްފަހު، ސުވަރޭޒް އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް

4 weeks ago

ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ސިޓީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

4 weeks ago

ސާޑިއޯ މާނޭގެ ދެގޯލާއެކު ލިވަރޕޫލުން ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

4 weeks ago

ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ކުޅުނު މެޗެއްގައި ޖަރުމަނުގެ ޓީމެއް 37 ލަނޑުން ބަލިވެއްޖެ

1 month ago

އަލިފުށީ ޒުވާނުންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް، ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

1 month ago

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ކުލަބަކަށް އެޕާޓްމެންޓަކާއި ފުޑްކޯޓެއް

1 month ago

ތިނަދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

1 month ago

ޤައުމީ ޓީމަށް 100 ލަނޑު ހަމަކޮށް ރޮނާލްޑޯ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

1 month ago

ޓީޓީގެ އިންތިހާބު ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނުދިން!

1 month ago

ހޯރަފުށީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި

1 month ago

މެސީ ބާސާގައި މަޑުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އޭނާގެ ބައްޕަ ދީފި

2 months ago