ކުޅިވަރު

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މާދަމާ ފަށަނީ

3 weeks ago

އުރީދޫ އޭކޭއައި-އެލްއެފް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތަޢާރަފްވެއްޖެ

4 weeks ago

ރަނަޓޯލިއާ މެރެތަންއިން ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓް ، މޯޑް އެއްވަނަ ހޯދައިފި ، މަރުޙަބާ!

1 month ago

ޒަންޑަ ހަނާރާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021: ވަރުގަދަ ބްލޯ ކިންގު ބަލިކޮށް ކޭންކޭން އިން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި

1 month ago

ޒަންޑަ ހަނާރާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021: ފައިނަލުގައި ކޭންކޭން އާއި ބްލޯ ކިންގުގެ ގަދަހިފުން މިރޭ

1 month ago

ޒަންޑަ ހަނާރާ ފުޓްސަލްކަޕް 2021: ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗްތައް ނިމި، ސެމީ ފައިނަލްގެ ފޯރިގަދަ މެޗުތައް މިއަދު ފަށަނީ

1 month ago

ރަނަޓޯލިއާ މެރެތަންއަށް މޯޑު ތުރުކީގައި

1 month ago

މާފަރުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ފޯރިގަދަ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

1 month ago

ދަނޑުން ބޭރުގައި ވެސް ޢަލީ އަޝްފާގަކީ ޗެމްޕިއަނެއް، ދިވެހީންގެ އެއްވަނަ ރަން މެޑެއްޔަކީ ހަމަ އަޝްފާގު ރަން މެޑަލް

2 months ago

ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަން ކްލަބްތަކަށް ހުއްދަ ދީފި

2 months ago

މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫން، މުޅި ގައުމު މިކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން ޖެހޭ: އައްސަދު

2 months ago

ދަގަނޑޭ އާއި އަކޫ އަކީ ޓެރަރިސްޓުން ގޮތުގައި ސިފަ ކުރި މީހާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެފްއޭއެމް

2 months ago

ކްލަބްތަކުން ކަންބޮޑުވާ ފަދައިން އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް އެބައޮތް: މަހްލޫފު

2 months ago

އައު ގައިޑްލައިނާއެކު ކުލަބުތަކާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން އެބަވޭ، ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން: ސަސް

2 months ago

އިންމި: ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ހިތްވަރު އެލުވައެއް ނުލާ، ސާބިތު ކޮށްދިނީ އަތު ނުޖެހޭނެކަން!

2 months ago

"ޑުޕަ ފިފްޓީން" މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފޯރިގަދަ މެޗުތައް މިރޭ ފަށަނީ

2 months ago

“ޑުޕަ ފިފްޓީން” މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ޗިކަންސް ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ މަސްއޮޑި ޓައިޓަންސްއަށް

2 months ago

“ޑުޕަ ފިފްޓީން” މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: އަޔާގެ 5 ލަނޑާއެކު ބޫޗީސް ބަލިކޮށް މަސްއޮޑި އެސްސީ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

2 months ago