ކުޅިވަރު

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިލިޓަރީ ޕެރޭޑެއް ބާއްވަނީ

2 months ago

ސަން ޝިޔާމް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލް އޮޅުވައިލިކަމުގެ ތުހުމަތު

3 months ago

ގަދަ ބާރު ،ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ އެނބުރި އައުން: ކުލަބު ލޯބީގައި މަސައްކަތް ކުރި ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތެއް!

3 months ago

ބޮޑު ބްރޭކަކަށްފަހު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު ފަށައިފި

3 months ago

ލިވަޕޫލްގެ ތަރި މާނޭ ބެޔާންއަށް

3 months ago

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ތައިލެންޑާ ދެކޮޅަށް!

4 months ago

ނިއުރޭޑިއަންޓު އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަށް އެފް.އޭ.އެމުން ދޭ އެއްބާރުލުމަށް އެ ޓީމުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

4 months ago

ވިކްޓްރީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި، ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމުގެ ބާރު އެފް.އޭ.އެމް އެކްސްކޯއަށް!

4 months ago

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޑެމްބެލޭ ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވަނީ: ރިޕޯޓް

4 months ago

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަ ކުރަން ޤައުމީ ޓީމު އުޒްބެކިސްތާނަށް

4 months ago

ޔޫރަޕާއި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޗެމްޕިއަނުން ބައްދަލުކުރާ ހާއްސަ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ

4 months ago

ޕެރިހުން މިއަދު ފެންނަނީ އެމްބާޕޭއަށް ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުން އޮތް ނުރުހުން!

4 months ago

ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައިފި، ގަދަ ޓީމަކާ އެކު ވިކްޓްރީ އެނބުރި އަންނަނީ!

4 months ago

ޔޫރަޕާ ކޮންފެރެންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޯމާއިން ހޯދައިފި

4 months ago

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕް: މާޒިޔާގެ ފަހު މެޗުގައި ވަރުގަދަ މޯހަން ބަގާންއާ ދެކޮޅަށް!

4 months ago

އަލީ ވަހީދު މިހާރު އުޅުއްވަނީ އިނގިރޭސި ފުޓުބޯޅަ ޓީމަކަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދިނުމުގައި!

4 months ago

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕް: ގޯކުލަމް ކެރެލާ ބަލިކޮށް މާޒިޔާއިން އުއްމީދު އާކޮށްފި

4 months ago

ބޮޑު ޑްރާމާއެއްގެ ނިމުން: ޕީ.އެސް.ޖީގައި މަޑުކުރަން އެމްބާޕޭ ނިންމައިފި

4 months ago