ކުޅިވަރު

އައު ކޯޗާއެކު ޤައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

3 days ago

އޭއެފްސީ ކޮލިފައިން: ފުރަތަމަ މެޗުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

3 days ago

ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް ގައުމީ ޓީމަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް!

5 days ago

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އައު ޓާފް ދަނޑުގައި ފުރަތަމަ މެޗު ޤައުމީ ޓީމާއެކު

5 days ago

އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ޗެތުރީ

2 weeks ago

ބަލިނުވެ އިންޑިއާ އަނެއްކާ ވެސް ސަރަހައްދީ ޗެމްޕިއަންކަމަށް!

2 weeks ago

މިއީ ހިތްވަރު ދޭންވީ ވަގުތެވެ! އެކަކު އަނެކަކަށް ހަޖޫޖަހައި ކުޑައިމީސް ބަސް ރައްދު ނުކުރާށެވެ.

2 weeks ago

ރާއްޖެ ބަލިވެ، އިންޑިއާ ފައިނަލަށް!

2 weeks ago

ނޭޕާލްގެ ކޯޗު އިސްތިއުފާ ދޭން ނިންމައިފި

2 weeks ago

ނޭޕާލް ސާފްގެ އަލަތު ފައިނަލަށް، މަރުޙަބާ!

2 weeks ago

އިންޑިއާ ބަލިކުރަން ރާއްޖެ އޮތީ ތައްޔާރަށް! އިންޝާﷲ ކާމިޔާބުވާނެ!

2 weeks ago

އިންޑިއާ ބަލި ކުރެވޭނެ، ބޭނުން ވަނީ ސަޕޯޓަރުންގެ ދުޢާ: ޤައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން

2 weeks ago

"ފުރަތަމަ ޓިކެޓު ގަތީ 18 ގަޑިއިރު ކުރިން ކިޔުގައި ޖެހުނު ހިތްވަރުގަދަ ސަޕޯޓަރެއް"

2 weeks ago

ރޭއްސުރެ ނުނިދާ އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި، އައިޖީއެމްއެޗްއާ ހަމައަށް ކިއު ދަމައިލައިފި

2 weeks ago

ޕެލޭއާ އެކު އަށްވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ސުނިލް ޗެތުރީ!

2 weeks ago

ޓިކެޓު ވިއްކުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގައިފައެއް ނުވާނެ: ބައްސާމް

2 weeks ago

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ދިވެހިންނަށް މިފަހަރު ވިއްކަނީ 3000 ޓިކެޓު

2 weeks ago

އިންޑިއާގެ މޮޅާއެކު، ތާވަލްގެ އެންމެ ކުރިޔަށް ރާއްޖެ

3 weeks ago