ކުޅިވަރު

ރޮނާލްޑޯގެ އިންސްޓަގްރާމް ރެކޯޑެއް މެސީ މުގުރައިލައިފި

1 week ago

އިންގްލެންޑަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދެމުން ރާނީގެ ޚިޔާލުތައް މީގެ 55 އަހަރު ކުރިޔަށް

2 weeks ago

ޓީމް މޮޖީޓޯ އޮތީ ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން، އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ވެސް ތަށި!

3 weeks ago

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ސޮއްޓި ކުޅޭނީ އެމްވައިއޭއަށް، އަމާޒަކީ ތަށި!

3 weeks ago

ޑެންމާކު އަތުން މޮޅުވެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންގްލޭންޑް ޔޫރޯ ފައިނަލަށް!

3 weeks ago

ސްޕެއިންގެ ސަޕޯޓަރުން ރޮއްވައިލާ، އިޓަލީ ފައިނަލަށް

3 weeks ago

ވަރުގަދަ ނެދަރލޭންޑްސް ކަޓުވައިލާ ޗެކް ރިޕަބްލިކް ކުއާޓާއަށް!

1 month ago

ޔޫރޯ 2020: އިޓަލީއާއި ޑެންމާކު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް!

1 month ago

ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ދެ ގޯލާއެކު އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެެރިޔާއާ އަރައި ހަމަކޮށްފި

1 month ago

ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި ވެކްސިން ޖަހައިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް

1 month ago

"ނޭނގިތިއްބައި" ރާއްޖެ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންއަށް

1 month ago

ފިލިޕީންސް މޮޅުވިޔަނުދީ ރާއްޖެއިން ހިފަހައްޓައިލައިފި

1 month ago

ރޮނާލްޑޯ ކޯކަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!

1 month ago

މިއީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު މެޗެއް، ސަޕޯޓަރުންގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު މޮޅުވެވޭނެ: ދަގަނޑޭ

1 month ago

އެރިކްސަންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ދައުރު ބޮޑު، ދެ ޓީމުން ވެސް ދެއްކީ ނަމޫނާއެއް

2 months ago

އިންޓަނޭޝަނަލް ތްރީ އޮން ތްރީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

2 months ago

ޗައިނާ މެޗުގެ ކުރިން ދަގަނޑޭއާއި ތޮއްޕެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ

2 months ago

ސީރިއާއިން ރާއްޖެ ބަލިކޮށްފި

2 months ago