ކުޅިވަރު

ބޭލް ގަންނަން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅޭ ވޭލްސްގެ ތަރި ގެރެތު ބޭލް ގަތުމަށް ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުން ބިޑުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ މަހު ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މަހުޖަނުންތަކެއް އިނގިރޭސި ޕްރިމި...

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަށަން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އަލުން ފެށުން އެންމެ ގާތީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފިއެވެ. ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނ...

ބޫޓްގައި ޓޭޕްއަޅައިގެން ދަނޑަށް ނުކުތް ކީޕަރު ، މިއަދު ގައުމީ ޓީމުގައި

ކޮންމެ މީހަކީވެސް ދިރިއުޅުމުގައި ހުވަފެންތަކެއް ދެކޭނެ މީހެއްކަން ގައިމެވެ. އެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެ ހުވަފެންތަ...

"ރޮނާލްޑޯއަށްވުރެ މެސީ މޮޅު! ބަހުސްކުރާނެ ޖާގައެއް ނެތް!"

ދުނިޔޭގެ އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކީ ކާކުތޯ އަހައިފިނަމަ އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ވޯޓު ލިބޭނެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ލަޔަނަލް މެސީއާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ. މި...

ޗެމްޕިއަން ތަށި އުފުލާލީ ތިން ފޫޓު ދުރުގައި ތިބެ!

ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ހުރިހާ އެންމެންވެސް އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަކީ މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭ ޖެހިފައިވާ ކަމެވެ. މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު ޔޫރަޕް...

ޖޫން 11 ގައި ލަ ލީގާ ފަށަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާ ގުޅިގެން ލީގް މެދުކަނޑާލިތާ ތިން މަސް ފަހުން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 11 ގައިި ސްޕެނިޝް ލީގް ލަ ލީގާ ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ...

ފުޓްބޯޅައިގެ ނިއުނޯމަލްގައި ކަންތައް ހިނގާ ގޮތް

ޖަރުމަނުގެ ބަންޑެސްލީގާ އަލުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ޕްރިމިއަރ ލީގްފަދަ ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ދާނެގޮތް ލަފާކޮށްލާނެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެއެވެ. ބުންޑަސް...

ކޮވިޑް-19: ދަނޑުތައް ފުރާލީ ތަފާތު ސަޕޯޓަރުން ތަކެއް

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަނަކަށް ސަޕޯޓަރުން ވަނުން ވަނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ތަކާއި އެކުގައި ހު...

ރޮނާލްޑޯގެ ކްލަބް ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ޕައުލޯ 4 ވަނަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

މީގެ ހަ ހަފްތާކުރިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ކުރަމުންދާ ޔުވެންޓަސް ގެ ތަރި ޕައުލޯ ޑިބާލާ 4 ވަނަ ފަހަރު ޓެސްޓުކުރުމުންވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ދުވަސް ކޮޅެއް މ...