ކުޅިވަރު

ބޮޑު ބްރޭކަކަށްފަހު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު ފަށައިފި

6 days ago

ލިވަޕޫލްގެ ތަރި މާނޭ ބެޔާންއަށް

1 week ago

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ތައިލެންޑާ ދެކޮޅަށް!

3 weeks ago

ނިއުރޭޑިއަންޓު އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަށް އެފް.އޭ.އެމުން ދޭ އެއްބާރުލުމަށް އެ ޓީމުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

3 weeks ago

ވިކްޓްރީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި، ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމުގެ ބާރު އެފް.އޭ.އެމް އެކްސްކޯއަށް!

3 weeks ago

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޑެމްބެލޭ ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވަނީ: ރިޕޯޓް

4 weeks ago

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަ ކުރަން ޤައުމީ ޓީމު އުޒްބެކިސްތާނަށް

4 weeks ago

ޔޫރަޕާއި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޗެމްޕިއަނުން ބައްދަލުކުރާ ހާއްސަ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ

4 weeks ago

ޕެރިހުން މިއަދު ފެންނަނީ އެމްބާޕޭއަށް ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުން އޮތް ނުރުހުން!

1 month ago

ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައިފި، ގަދަ ޓީމަކާ އެކު ވިކްޓްރީ އެނބުރި އަންނަނީ!

1 month ago

ޔޫރަޕާ ކޮންފެރެންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޯމާއިން ހޯދައިފި

1 month ago

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕް: މާޒިޔާގެ ފަހު މެޗުގައި ވަރުގަދަ މޯހަން ބަގާންއާ ދެކޮޅަށް!

1 month ago

އަލީ ވަހީދު މިހާރު އުޅުއްވަނީ އިނގިރޭސި ފުޓުބޯޅަ ޓީމަކަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދިނުމުގައި!

1 month ago

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕް: ގޯކުލަމް ކެރެލާ ބަލިކޮށް މާޒިޔާއިން އުއްމީދު އާކޮށްފި

1 month ago

ބޮޑު ޑްރާމާއެއްގެ ނިމުން: ޕީ.އެސް.ޖީގައި މަޑުކުރަން އެމްބާޕޭ ނިންމައިފި

1 month ago

އެމްބާޕޭގެ ބޮޑު ޑްރާމާއެއް! ޕީ.އެސް.ޖީގައި މަޑު ކުރަނީތަ ނޫނީ ރިއާލްއަށް ދާނީތަ؟

1 month ago

ނިއުރޭޑިއަންޓު އަނބުރާ ކޮޅަށް ނެގުމަށް އައު ބޯޑެއް އިންތިޚާބުކުރަނީ

1 month ago

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕް: މާޒިޔާގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މިރޭ ގޯކުލަމް ކެރެލާ އެފް.ސީއާ ދެކޮޅަށް!

1 month ago