ކުޅިވަރު

ޑުޕަރ ފިފްޓީން މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު މިރޭ ފަށަނީ!

2 hours ago

އަންހެން ކުދިންގެ ކެޓަަގަރީއާއެކު މިއަހަރުގެ އިންޓަރސުކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ތިން އުމުރުފުރާ އަކަށް!

3 days ago

2020: ކުޅިވަރުގެ ހިލަމެއް ނެތް އަހަރެއް

3 days ago

އޮޒިލް އާސެނަލް ދޫކޮށްލަނީ

3 days ago

ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެގެން މޯހަން އާއި އީގަލްސްއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި

4 days ago

ޑުޕާ ފިފްޓީން މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2021 ގެ ގުރުނަގައިފި!

1 week ago

ޑުޕަރ ފިފްޓީން މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނަރަކަށް”ދެން”

1 week ago

ގއ.ވިލިނގިލި ޒުވާނުން ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ފަށައިފި

2 weeks ago

ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުން މާޒިޔާގެ ކޯޗު ނިޒާމްބެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި

3 weeks ago

މަންތިރި ބަލިކޮށް އެފްޑީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ގާފިލާއިން އުފުލާލައިފި

4 weeks ago

ހަވަރު ބަލިކޮށް އެފްޑީއެސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ގާފިލާއިން އުފުލާލައިފި

4 weeks ago

މަޅި އެމްވީ އިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން މާލޭގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

4 weeks ago

އެފްޑީއެސް ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލްގެ ފުޓުބޯޅަ ފައިނަލް މާދަމާ، ވޮލީގެ ފައިނަލް ބުރާސްފަތީގައި

4 weeks ago

ދަގަނޑޭގެ ހިތްގައިމު ގޯލަކާއެކު ވެލެންސިއާއަށް މޮޅެއް

1 month ago

ޓީސީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ދަ ގްރޭންޑޭއަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް!

1 month ago

ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފަކަށް ވެދާނެތީ، ލ.ގަމު ރިވެރީސް ގެސްޓް ހައުސް ނުހުޅުވަން ނިންމައިފި!

1 month ago

ފީއަލީ ޑިވަލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީގެ ފުޓުބޯޅަ އަދި ވޮލީ މުބާރާތް މާދަމާ ފެށެނީ

1 month ago

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ސަސްގެ ފުރަތަމަ މެޗު: ތާރީހީ މޮޅެއް!

1 month ago