ކުޅިވަރު

ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިވެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ކެޓުމާއެކު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ސެޓިއަން މަގާމުން ވަކި ކޮށްފި

13 hours ago

ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލަދުގަންނަވާލުމަށްފަހު ބަޔާން ސެމީ ފައިނަލަށް

14 hours ago

ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީ އެއް ޓީމަކަށް ކުޅުން: ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ހުވަފެނެއް

16 hours ago

ޔުވެންޓަސް އިން ރޮނާލްޑޯ ބާސާއަށް ވިއްކާލަނީތަ؟

2 days ago

ކުޑަރިކިލު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

2 days ago

ބާސެލޯނާއިން ކޮވިޑް-19ގެ ޕޮސިޓިވް ކޭހެއް!

3 days ago

އެގްރިގޭޓްގައި 7-1 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ޗެލްސީ ލަދު ގަންނަވާލުމަށްފަހު ބަޔާން ކުއާޓާއަށް

6 days ago

މެސީގެ ތަފާތު ކުޅުމާއެކު ނަޕޯލީ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ކުއާޓާއަށް

6 days ago

ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗަކަށް ޕީރްލޯ ހަމަ ޖައްސައިފި

7 days ago

ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު ކަމުން ސާރީ ވަކިކޮށްފި

7 days ago

އެއް ސީޒަނެއްގައި ޔުވެންޓަސްއަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ކުޅުންތެރިއަކަށް ރޮނާލްޑޯ!

1 week ago

ގިނަ ބަޔަކު ރޮއްވާލާ ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ލިޔޯން ކުއާޓާއަށް

1 week ago

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ރެއާލް މެޑްރިޑް މުބާރާތާއި އަލްވަދާއު ކިޔައިފި

1 week ago

އައިހަމް: ރަން ކެޕްޓަނުން އުފެދުނު މާފަރަށް ހެޓްރިކް ހަދައިދިނުމުގެ އުއްމީދުގައި

1 week ago

ސިޓީއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ހަޒާޑް ފިޓެއް ނޫން

1 week ago

ފްރީ ޓްރާންސްފަރއެއްގައި ސަންޗޭޒް އިންޓަރ މިލާން އަށް ސޮއި ކޮށްފި

1 week ago

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް މެދުކަނޑާލައިފި

1 week ago

ކުޅުންތެރިއެއް ނުވަތަ ރެފްރީގެ މޫނަށް ކެއްސައިފިނަމަ ރަތް ކާޑު ދެއްކޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

2 weeks ago