ކުޅިވަރު

ފްރާންސް މޮޅުކޮށްދިނީ އޮސްޓްރިއާއިން ބައިކޮޅަށް ގޯލު ޖަހައިގެން

ލުކަކޫއަށް ބަދުނަސީބު ރެޔެއް، ޖެހި ދެ ގޯލު ވެސް ގަބޫލުނުރުމުން ބެލްޖިއަމްވީ ބަލި

ޔޫކުރޭން ބަލިކޮށް ރުމޭނިއާއަށް ތާރީހީ މޮޅެއް

ފެވަރިޓް އިންގްލެންޑް ސާބިއާ އަތުން މޮޅުވީ ހަމަކިރިޔާ

ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަށް 1100 ދުވަސްފަހުން އެރިކްސަން ގޯލު ޖެހި މެޗުން ޑެންމާކު ސަލާމަތެއްނުވި

ފަަހަތުންއަރައި ޕޮލެންޑު ބަލިކޮށް ނެދަލެންޑްސްއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އަލްބޭނިއާ އަތުން ޗެމްޕިއަން އިޓަލީއަށް އުދަނގޫ މޮޅެއް، އަލްބޭނިއާ ތާރީހުގެ ތެރެއަަށް

ސްޕެއިން އިން މުބާރާތް ފެށީ ގަދަކޮށް، 16 އަހަރުގެ ޔަމާލްއަށް ރެކޯޑެއް

ހަންގޭރީ ބަލިކޮށް ސްވިޒަލެންޑުން މުބާރާތްފެށީ އިތުބާރާއެކު

ޔޫސުފްގެ މެރަތަން ރެކޯޑާއި ތުރުކީ މެރަތަންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

ނަސްރުގެ 95ވަނަ މެރެތަން ތުރުކިޔޭގައި!

އެސްޓީއޯގެ ހައުސްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

ނަސްރުގެ 92ވަނަ މެރެތަން ބެންގަލޫރުގައި

"ސޭވް އެފްއޭއެމް"ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިރޭ

ނަސްރުގެ 91 ވަނަ މެރަތަން ފުރިހަމަކޮށްފި

އުރީދޫއިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ހާފް މެރެތަންގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ޔޫސުފް މުގުރައިލައިފި

އަައިރަނަރސް ރޯދަ ޗެލެންޖް:ދެވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި