ޚަބަރު

އިމާރާތުން ވެއްޓުނު މީހާ ނިޔާވެއްޖެ

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

މިރޭ މާލޭގެ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު މީހާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ހެންވޭރުގެ ގެއަކުން މިރޭ ވެއްޓުނު އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އަންހެންމީހާ ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ އަންހެންމީހާ ވެއްޓުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ، ރޭ 8:05 ‏ހާއިރުއެވެ.

މާލޭގެ އިމާރާތަކުން ރޭ ކުޑަކުއްޖަކު ވެސް ވެއްޓި ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ފަސް ވަނަ ބުރިން ހަތަރު އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ވެއްޓުނީ ރޭ ދަންވަރު 12:00 ޖަހައި ބޮޑުވި ފަހުންނެވެ. އަދި ކުއްޖާ ނިޔާވީ އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!