ޚަބަރު

މަރަދުއަށް އަރައި އާންމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫއަށް އަރާ އާއްމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައެއްގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު މަރަދޫއަށް އަރާ އާއްމުންގެ މުދަލަށް ބަޔަކު ގެއްލުންދިން މައްސަލައެއް އެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެެއްގައި އެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރޭ ދިވެހި ހަތަރު ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ މީހަކާއި 20 އަހަރުގެ ދެ މީހުންނާއި 22 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އެ އެންމެންވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!