މުނިފޫހިފިލުވުން

މަނީ ހެއިސްޓް ނިކުތުމާއެކު ނެޓްފްލިކްސް ޑައުންވެއްޖެ

ދެން އެމްވީ

މަނީ ހެއިސްޓް ސީޒަން 4 ނިކުތުމާއެކު ނެޓްފްލިކްސް ޑައުން ވެއްޖެއެވެ.

މަނީ ހެއިސްޓް ނިކުތުމާއެކު އެއްފަހަރާ މާގިނަ ބަޔަކު ނެޓްފްލިކްސް އަށް ވަނުމުން ނެޓްފްލިކްސް ޑައުންވެ، ލޯޑުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މިހާތަނަށް 2 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން މިދިޔަ މާރިޗް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގައިވެސް ވަނީ ނެޓްފްލިކްސް ޑައުންވެފައެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެރޭ ނެޓްފްލިކްސް ޑައުން ވެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން ޖެހިފައި ވާތީ ނެޓްފްލިކްސް ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް އިތުރުވެ، ނެޓްފްލިކްސް އަށް ބާރު ބޮޑުވުމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!