ޚަބަރު

ފެލައިނީއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުވި 3 މީހަކު ދެ ފަހަރަށް ނައްސިވުމުން ދޫކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ފުރިފަހުން ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މެރޮއާން ފެލައިނީއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ތިން މީހަކު ދެ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުން ވެސް ނައްސިވުމާ ގުޅިގެން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ފެލައިނީ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އޭނާ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ރީތިރަށް ރިސޯޓުގައިއެވެ. އަދި އޭނާ ރާއްޖެ ފުރައިގެން ގޮސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 12 ގައި ކަމަށާއި ބައްޔަށް އޭނާ ފައްސިވިކަން އެނގުނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ފެލައިނީއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުވި ތިން ތިބީ ވެލިދޫ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ކަމަށާއި އެ މީހުން ދޫކޮށްލީ ދެ ފަހަރަށް ވެސް ޓެސްޓުކުރުމުން ބައްޔަށް ނައްސިވުމުން ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!