ޚަބަރު

ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގައި 800 މީހުންގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއް ހަދަނީ

ދެން އެމްވީ

ޗައިނާ ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭ ގެ އެދުމުގެ މަތިން ޗައިނާ ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިން ރާއްޖޭގައި ވަގުތީ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކެއް ގާއިމު ކުރުމަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މަސައްކަތްތެރީންނާއި، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ސާމާނު ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާ އިން ހަދާ މި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ ގައި މަދުވެގެން 800 މީހުންގެ ޖާގަ ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ސަފީރު ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބެއިޖީން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ދެބުރި އިމާރާތެއް ރިނޮވޭޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަން ވެސް ސަފީރު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ބީޔޫސީޖީން 40 މަސައްކަތްތެރީންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އެ އިމާރާތުގައި 327 އެނދުގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ކަމުގައި ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުން އަންނައިރު، ރާއްޖޭގައި މިހާރު 12 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތައް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!