ޚަބަރު

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 67 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ގަވާޢިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެމުން އައި ބަންގްލަދޭޝްގެ 67 މީހަކު މިއަދު އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

މި މީހުން ފޮނުވާލާފައި ވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ބަންގްލަދޭޝްއިން އައި އެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިއްޔެވެސް ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅެމުންދާ 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ އެނބުރި ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްނގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓުގައި އިއްޔެ ވަނީ 9 ޓަނުގެ އެހީވެސް ރާއްޖެ އަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑީ ބިދޭސީންނަށެވެ. މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ފައްސިވި ގިނަ މީހުންނަކީ ވެސް ބިދޭސީންނެވެ. އެ މީހުންގެ އަދަދު 700 މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި ވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!