ޚަބަރު

11 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

އެގާރަ ފިރިހެނުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފިއެެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިރޭ 7:30 ހާއިރު މަނަދޫ ނެރުމައްޗަށް ބަންޑުން ޖަހާލި ޑިންގީގައި 11 ފިރިހެނުން ތިބި ކަމަށެވެ. އެ އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެ މީހުން މިވަގުތު ތިބީ މަނަދޫގަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާގައި ޑިންގީ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!