ޚަބަރު

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވަނީ، 185 އިންސައްތައަށް ވޭދަނަތައް އިތުރުވެއްޖެ

އިބްރާހިމް ރަފްހާން ، ދެން އޮންލައިން

ޖޫން މަހުގެ ދެވަނަ ހަފްތާއާ އަޅާ ބަލާއިރު ޖޫން މަހުގެ ތިންވަނަ ހަފްތާގައި ކޮވިޑްގެ ވޭދަނައް 185 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާކަމަށާއި އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ފަދަ ތަންތަނާއި ގިނަ މީހުން އެއްވާ ބަންދު ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސިއްޙީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމަށާއި ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ހުއްޓައިލާން ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!