ޚަބަރު

ނަޢީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތިން ވަނަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ނ.މަނަދޫ، ނަޢީމާ މޫސާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

ފުލުހުން ދެންމެ ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި މާލެއިން ހައްޔަރު ކުރީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ނަޢީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މަނަދޫއިން ދެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކުރިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން، ފުލުހުން ވަނީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ މީހަކާއި 23 އަހަރުގެ މީހެއް ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ނަޢީމާ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް އެއްބަސްވި 23 އަހަރުގެ މީހާ މިހާރު ވެސް ހުރީ ޑްރަގްގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށް 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަހައިފައެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ނަޢީމާ މަރައިލަން ބޭނުން ކުރި ދެ ވަޅި ވެސް ހޯދައި، ޤާތިލުންގެ އަންނައުނުވެސް ހޯދައިފައެވެ.

 

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!