ކުޅިވަރު

ކޮވިޑް-19: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ކޮންމެ ގެއަކަށް 1 ޓަނުގެ ފެން ހިލޭ ދެނީ

ދެން އެމްވީ ، ދެން އޮންލައިން

މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރަ އެންޑް ސީވޭޖް ކޮމްޕެނީ(އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް އެއް ޓަނު ފެން ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ ސެންޓަރުން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެކިއެކި އިދާރާތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށާއި މިހާލަތުގައި ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް އެއް ޓަނުގެ ފެން ހިލޭ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ފެން ކުންފުނިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މި ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރު ދަންނަވަން އެ ކުންފުންޏަށް،" މަބުރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން "ޕީއެސްއެމް" މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން ޝާހު ވިދާޅުވީ މިއާއެކު އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ 44000 ގޭބިސީއަށް ހިލޭ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް އެއް ޓަނު ފެނުގެ މަގުން ފެން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށެވެ.

އަދި ޢާއްމު ޞިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ޢިއުލާންކުރި ދުވަސްކަމަށްވާ މިމަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގޭބިސީތަކުގެ ފެންބިލުން މި މިންވަރުގެ ފެނަށްވާ އަގު އުނިކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!