ކުޅިވަރު

ސަފާރީން އެކަހެރިކުރި ދެ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ދެން އެމްވީ

ސަފާރީ އަކުން ދެ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެއެވެ.

މި ބައްޔަށް އެންމެފަހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުންނަކީ އައިލެންޑް ސަފާރީގައި ތިއްބައި ކޮވިޑަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން އެކަހެރިކުރި ދެ ބިދޭސީންނެވެ. މިއީ ފުވައްމުލަކުގެ ކައިރީގައި އޮތް ސަފާރީއެކެވެ.

މި ދެ މީހުންނާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 13 އަށް އަރާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވަނީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން 5 މީހުންނާއި ސޭންޑީޒް ބަތަލާ ރިސޯޓުން ދެ މީހުނާއި ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސްއިން ދެ މީހުންނާއި ސަފާރީއަކުން ދެ މީހުން އަދ ިއަނަންތާރަ ދިގު މޯލްޑިވްސްއިން ދެ މީހުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!