ކުޅިވަރު

ސަފާރީން އެކަހެރިކުރި ދެ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ދެން އެމްވީ ، ދެން އޮންލައިން

ސަފާރީ އަކުން ދެ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

މި ބައްޔަށް އެންމެފަހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުންނަކީ އައިލެންޑް ސަފާރީގައި ތިއްބައި ކޮވިޑަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން އެކަހެރިކުރި ދެ ބިދޭސީންނެވެ. މިއީ ފުވައްމުލަކުގެ ކައިރީގައި އޮތް ސަފާރީއެކެވެ.

މި ދެ މީހުންނާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 13 އަށް އަރާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވަނީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން 5 މީހުންނާއި ސޭންޑީޒް ބަތަލާ ރިސޯޓުން ދެ މީހުނާއި ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސްއިން ދެ މީހުންނާއި ސަފާރީއަކުން ދެ މީހުން އަދ ިއަނަންތާރަ ދިގު މޯލްޑިވްސްއިން ދެ މީހުންނެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!