ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާނުގައި ދަނޑުވެރިން ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ޔޫނިއަންތަކާއި ހަރަކާތްތަކުން ވަނީ އެ މީހުންގެ ޑިމާންޑްތައް ބަލައިގަތުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި މުޒާހަރާތަކެއް އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އަދި މި އިމްޕޯޓްގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

އެކި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ފަރާތުން މި ޑިމާންޑް ހުށަހެޅުއްވީ ދަނޑުވެރިންގެ ޖަމިއްޔާތަކާއި ހަރަކާތްތައް ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕާކިސްތާން ކިސާން ރަބީތާ ކޮމިޓީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ފާރޫގު ތާރިގު އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕަންޖާބް، ސިންދް، ޚައިބަރު ޕަޚްތޫންޚުވާ އަދި ބަލޫޗިސްތާނުގެ ދަނޑުވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

"އޮގަސްޓް 2023 އިން މާޗް 2024 ގެ ނިޔަލަށް ޕާކިސްތާނުން 3.4 މިލިއަން ޓަނުގެ ހުއިފިލަނޑާ އެތެރެކޮށް 330 ބިލިއަން ރުޕީސް ބޭކާރުކުރި،" ތާރިގު ފާރޫގު ވިދާޅުވި އެވެ. އިމްޕޯޓު ކުރި ހުއިފިލަނޑާގައި 1.3 މިލިއަން ޓަނުގެ ޖަރާސީމު ޖެހިފައި ވޭ."

ޕާކިސްތާނުގެ ކިސާން އިއްތިހާދުގެ ރައީސް މަލިކް ޒުލްފިޤާރު އަވާން ވިދާޅުވީ ހުއިފިލަނޑާ އިމްޕޯޓް ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ އެންމެން ވަގުތުން ހައްޔަރުކޮށް އެމީހުންގެ މައްސަލަތައް އެންއޭބީ ކޯޓުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާއަށް ގަތުމުގެ ހުއްދަ ދިން ހުއިފިލަނޑާ އިމްޕޯޓް ޕޮލިސީ އުވާލަން ޖެހޭ. ހަ ގައުމަކުން 70 އުޅަނދެއްގައި މި ހަނޑޫ އެތެރެކުރީ ޕާކިސްތާނުގައި އަދި ހާއްސަކޮށް ޕަންޖާބުގެ އިތުރު އޭކަރުތަކުގައި މިހާރު ވެސް ގަސް އިންދާފައިވާކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގުމުންނެވެ."

މީގެ އިތުރުން ވަގު ފާޓިލައިޒާއި ސްޕްރޭ ނައްތާލުމަށް ތަހުސިލް ފެންވަރުގައި ލެބޯޓްރީތައް ގާއިމުކޮށް ކުދި ދަނޑުވެރިންނަށް ނަގާ ލޯނުތަކުން ކެތް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ އިންޓަރެސްޓް ނަގާ ފަރާތްތަކާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވެސް ދަނޑުވެރިން ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ދަނޑުވެރިން ވަނީ ހުއިފިލަނޑާ އާއި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކަށް އެންމެ ކުޑަ ސަޕޯޓް އަގެއް ކަނޑައެޅުމަށް ގޮވާލައި، އެ ބާވަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އިންސާފުވެރި އަގެއް ހޯދައިދިނުމަށް މާރުކޭޓު ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފަ އެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދަނޑުވެރިންގެ އަތުން ހުއިފިލަނޑާ ގަނެ، ކުދި ދަނޑުވެރިންނަށާއި ދަނޑުވެރިންނަށް ބާޑާނާ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބެހުމަށް ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރު ކުރުވުމަށް ވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!