ޢާއިޝަތު އަރީނާ

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ޖެނެރަލް ޕްރެސްޓިސް ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

8 hours ago

އެމްޑީޕީ އެކަނި ވެރިކަން ކުރާތަން ދެކެން ބޭނުން، އަދި އެކަން ކުރަން ދަތި: ރައީސް

8 hours ago

އިންޑިއާގެ އިޤްތިސާދުގައި ނަން މަޝްޙޫރު އަމްރިތު ކާލް

12 hours ago

ނަޝީދަށް ތްރެޓެއް ނެތް, ޖަލްސާ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތީ ކައިރީ މުޒާހަރާ ކުރާތީ ކަން ހާމަވެއްޖެ

23 hours ago

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރު ކުރުމުން، ޖަލުގައި ބަންދު ކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

1 day ago

ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ސައްޚަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް، ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

1 day ago

އިންޑިއާގައި ހަމަޖެހުމާއި ޑިމޮކްރަސީ އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ދެކެން: ރައީސް ޞާލިޙް

2 days ago

އިންޑިއާގެ ދައުވަތެއް ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއަށް!

2 days ago

އެމެރިކާ އުޅެނީ އަމިއްލަ ހާލައިގެން ނޫޅެވިގެން: ޗައިނާ

2 days ago

ސްރީލަންކާގެ އައު ސަފީރަކަށް ފާއިޒު

2 days ago

އަމްރުގެ ވިޝަނަރީ ވިސްނުން ހުރީ އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނައުމަށް

2 days ago

މި އަހަރުގެ ހައްޖަށް، ދެ މިލިއަން މީހުން

2 days ago

ޖަޕާން ކައިރިއަށް އާގުބޯޓެއް ފެތި 18 މީހުން ގެއްލިއްޖެ

3 days ago

ޕާކިސްތާނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އަދިވެސް ކަރަންޓް ނާދޭ

3 days ago

ޖަޕާން އިން ބުނަނީ ހަތިޔާރު ހުއްޓަސް ސުލްހަވެރި ވާނެ ކަމަށް

3 days ago

ވޯޓު ގަންނަން 10،000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 20،000 ރުފިޔާއަށް އެދޭތި: ރައީސް ނަޝީދު

3 days ago

ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން ފުވައްމުލަކުން ޕީޕީއެމް މީހުން ނެރެން ރާވަމުންދާ ކަމުގެ އަޑުގަދަވެއްޖެ

3 days ago

އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އައު ރައީސް ވެސް ޓައިވާނަށް

4 days ago