ޢާއިޝަތު އަރީނާ

ރިޔާސީ ކެންޕެއިން ނިމުނުއިރު ދަރަންޏެއް ނޯންނާނެ، ފައިސާވީ އިތުރު: ރައީސް ޔާމީން

2 hours ago

ހަތަރު މިލިޔަން ޑޮލަރު ސިންގަޕޫރުގައި، ހުޅުވަން ބޭނުންވަނީ އަދީބުގެ ލޮލުގެ ސްކޭނެއް: ރައީސް ޔާމީން

2 hours ago

ނާޒިމް، ކާނަލް ނަޝީދު އަދި ރަފީއު ދޫކޮށްލައިފި

3 hours ago

އަލިބާބާއިން މިދިޔަ ތިން މަހު 10،000 މުވައްޒިފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

16 hours ago

ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން ޕާކިސްތާނުގައި މިނިކާވަގު ވިއްކަނީ

16 hours ago

ރައީސް ޔާމީން ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ފުލުހަށް

19 hours ago

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ހަދަން 2.4 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީއަށް

2 days ago

ފުލުހުންގެ ތާރީޚުގައި ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

2 days ago

ކަޅު ދަބަހެއްގައި، އަދީބު، ޔާމީނަށް 15 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދިން: ނާޒިމް

3 days ago

މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ދިގު ދަންމާލައިފި

3 days ago

ޗައިނާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޓައިވާން އިސްތިއުމާރު ކުރަަން، ބިރު ނުގަންނާނަން: ޓައިވާން

3 days ago

ދުނިޔޭގައި ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ އަންހެން ޕައިލެޓުން ތިބީ އިންޑިއާގައި

3 days ago

ހޮންގު ކޮންގުން ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ކުޑަކޮށްފި

4 days ago

ޕާކިސްތާނަށް ރަޝިއާއިން ގޮދަން ފޯރުކޮށްދެނީ ބޮޑު އަގުގައި ކަމަށް ބުނެ ގަތުމަށް ދެކޮޅު ހަދަނީ

4 days ago

ބަންގްލަދޭޝްގައި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް މުވައްޒިފުންނަށް އިހާނަތްތެރިކޮށް ހިތާ މައްސަލަތަކެއް

4 days ago

އަލްމަގިރިއާއެކު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގައިގެން18 މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

4 days ago

މޫމޫއިން ބެކް ޓު ސްކޫލް ޕްރޮގްރާމަށް 100 ދަބަސް ހަދިޔާކޮށްފި

4 days ago

ޑރ. އިޔާޒް އަލުން ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަވައިފި

4 days ago