ޚަބަރު

ޔޫއޭއީގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް ތަކެތި ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންނަށް މޯލްޑިވިއަން މެދުވެރިކޮށް ކެއާ ޕެކޭޖު ފޮނުވުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން މިރޭ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަން އިން ޔޫއޭއީ އަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކާގޯ ފްލައިޓްގައި ދިވެހި އާއިލާތަކުން ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހިލޭ، ފޮނުވައި ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ޕެކޭޖު ބަލައިގަންނާނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިޕާޗާ ހޯލް ކައިރީގައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ބުންޏެވެ.

އަދި އެތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ މި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު ފަހު 15:00ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓްރީއިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ އާއިލާއަކަށްވެސް ގިނަ ވެގެން ފޮނުވޭނީ 15 ކިލޯގެ ތަކެތި ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!