ޚަބަރު

މިހާރު އެސްޓީއޯއިން އޮންލައިންކޮށް ބޭސް ގަނެވޭނެ

އެސްޓީއޯ އިން އޮންލައިންކޮށް ބޭސް ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ބޭސް ނެންގެވުމަށް މި ލިންކުގައިވާ އޮންލައިން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ވައިބާއިން މިހާތަނަށް އޯޑަރު ދެއްވި ބޭފުޅުން މިފޯމް އަލުން ފޮނުއްވާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ފުލުހުން ދޭ ހުއްދަ އޮތް ބޭފުޅުންނަން އޯޑަރު ރެޑީ ވުމުން ބަލައި ވަޑައިގެންނެވިދާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި އާސަންދަ ގުޅިގެން އޮންލައިން ފްލޫ ކްލިނިކްތަކެއް ވެސް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!