ޚަބަރު

ޢަލީ ރަމީޒު ، މަލާމާތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް : ފޮށިނުލާ ނުތިބެވޭނެ

ދެން އެމްވީ

ﷲގެ ދީނަށް މީހަކު ފުރިހަމައަށް ތަބާވާ މަންޒަރު ފެނުމަކީ އެއްވެސް ޒަމާނެއްގައި މުނާފިގުންނަށް ކެތްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ފޮށިނުލާ ނުތިބެވޭނެކަމަށް ޢަލީ ރަމީޒު ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގައި މިހާރު ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޢަލީ މިހެން ބުނެފައިވަނީ ބައެެއް ލަވަކިޔުންތެރިން މިޔުޒިކާއި ދުރުވުމުން އެމީހުންނަށް މަލާމާތް ރައްދުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްއިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އިޝާން އާއި ބޮޑުބެރުން މަޝްހޫރުވި ޢަބުދުއްރާޒިޤް އާއި ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސުޢާދު ނުވަތަ ޒިޕްސް ވެސް ވަނީ މިޔުޒިކާއި ދުރުވެ އެކަން އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ.

އިޝާން މިޔުޒިކާއި ދުރުވުމުން މީހަކު މީސްމީޑިއާގައި ބުނެފައިވަނީ ޝައިޚް އިޝާން ސީރިއާފަދަ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާންތަކުން ފެނުމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!