ޚަބަރު

ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކަށް އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 79 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދެއްވައި އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އޭނާ މަރުވީ ގުދުރަތީ މަރަކުން ކަމަށެވެ. އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދިނީ ކޮން ސިއްހީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މަރުވެފައި ވަނީ ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެކެވެ.

އެ ބަލި މީހާއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!