ޚަބަރު

20 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ފަރަށް އަރައިފި

20 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފްއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ 20 މީހުންނާއެކު މާލެއިން ފުރައިގެން އއ.އުކުޅަހަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ގިރާވަރު ރިސޯޓު ދެކުނު ފަރާތު ކަންމައްޗަށް ފަރަށް އަރާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:55 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ކޯސްޓްގާޑުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާ ކަމަށާއި ލޯންޗުގައި ތިބި މީހުން ގިރާވަރު ރިސޯޓަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!