ޚަބަރު

މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ބަނގުރާ ވިއްކަމުންދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށް، އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ގެންދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:50 ހާއިރު މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ތިން މީހަކު ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމުން އެ ރެސްޓޯރެންޓަށް ގޮސް އެ ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެމީހުން ގެންގުޅުނު ތިން ދަބަސް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފުޅިތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 34 އަދި 50 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 38 އަހަރުގެ ސްރީލަންކާގެ ފިރިހެނެކެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!