ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި ހިމަބިހި ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހިމަބިހި ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން މިހާރު ބާއްވަމުންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލްވުމުގައެވެ. މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހިމަބިހި ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާ އެކަމާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!