ޚަބަރު

ޑައިވިނަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫ އުތުރުފަރާތު ކުނިކޮށްޓާ ދިމާލުން ފަރުބޭރަށް ޑައިވިނަށް ދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ތިނަދޫ އުތުރު ފަރާތު ކުނިކޮށްޓާ ދިމާލަށް ފަރު ބޭރަށް ޑައިވްކޮށްގެން ކުދި މަސް ނަގަން ޑައިވިން އަށް ދިޔަ މީހަކު، ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު މެންދުރު 2:12 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައިރު ވެސް އޭނާ ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!