ޚަބަރު

ފަތުރުވެރިންތަކަކާއެކު ލޯންޗެއް ފަރަށް އަރައިފި

ދެން އެމްވީ

އއ. މާޔާފުށިން 28 މީހުނާއެކު ހުޅުލެއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް މާޔާފުށީ ފަރަށް އަރައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 7:45 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށާއި ހާދިސާ ހިނގި އިރު ލޯންޗުގައި 25 ގެސްޓުންނާއި ދިވެހިންގެ ދެމީހަކާއި ބިދޭސީ ފަޅުވެރިއަކު ހުރި ކަމަށެވެ.

ލޯންޗުގައި ތިބި މީހުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވަނީ މާޔާފުށްޓަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެއެވެ.

ފަރަށް އަރާފައިވަނީ "ސްވެނިއާ 19" އެވެ. އެއީ 40 ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!