ޚަބަރު

ހުޅުމާލޭގައި ގުދަނެއް ފަޅާލައިފިހުޅުމާލޭގައި ގުދަނެއް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ.

މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ފަޅާލާފައި ވަނީ ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ ގުދަނެކެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭ އަހިގަސްމަގުގައި ހުންނަ ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ ގުދަނެއް ފަޅާލާފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެތަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރެޑްބުލް އާއި ސިނގިރޭޓް ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ހަތަރު ކޭސް ރެޑްބުލް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!