ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ސެނަހިޔާއަށް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ

އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް ސިއްހީ ސާމާނުތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ސަރުކާރު ފަރާތުން އެ ސާމާނު ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ، މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގިރިދަރް އަރަމާނޭ އެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސިއްހީ ސާމާނާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އެވެ.

އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާކުރީ އެކްސްރޭ މެޝިނަކާއި އީސީޖީ ހަދާ މެޝިނަކާއި އީއީޖީ ހަދާ މެޝިނަކާއި އަލްޓްރާ ސައުންޑް މެޝިނެކެވެ.

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ގާއިމުކޮށްފައިވާއިރު، އިންޑިއާ އިން މީގެކުރިން ވެސް ވަނީ ސެނެހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!