ބޭނުންވާ ތަކެތި:

Ads by STELCO

½ ޖޯޑު ގެރިކިރު

½ ޖޯޑު ރޯޒް ސިރަޕް

½ ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

2 ޖޯޑު ފެން

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އިސްބަގުލޫ (ފޯކޮށްފަ)

10 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަލުވިދާ (ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާފަ)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ގެރިކިރާއި ފެނާއި ރޯޒް ސިރަޕާއި ވެނީލާ އެސެންސްކޮޅު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.

ދެން އޭގެތެރެއަށް އިސްބަގުލޫ، ހަލުވިދާއަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ބުއިމުގެ ކުރިން ދެ ގަޑިއިރު ވަންދެން ފިނިކޮށްލުމަށް ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!