ޚަބަރު

ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު

ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުންގެ ހާލު މިވަގުތު ރަނގަޅު ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ކުރެއްދޫ އައިލޭންޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީ ދެ މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުންނަށް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ފަރުކޮޅުފުށީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީނު މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ ދެ މީހުންގެ ހާލަތުވެސް މިވަގުތު ރަނގަޅު ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވާނެ ގޮތް ބުނެދޭން ނޭނގޭނެ ކަމަށެވެ.

"އެކަމަކު މިހާރު ހަމަ ރަނގަޅު، އެއްވެސް ކަހަލަ ކޮމްޕްލިކޭޝަނެއް އަދި ނެތް" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖެ އިން މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ފުރަތަމަ ދެ މީހުންނެވެ. މިއާއެކު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް ވަނީ އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފަ އެވެ. އަދި މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު އޮތީ ޔެލޯ އެލާޓުގައެވެ.

އޮރެންޖެ އެލާޓް ނެރެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބަލިޖެހުނު މީހާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރޭ ހާލަތްތަކުގަ އެވެ. އަދި ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކު ރާއްޖެ އަންނަ ހާލަތުގަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!