ދުނިޔެ

ޔޫކޭ އިން ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ އިތުރު 45 ކޭސް

ޔޫކޭ އިން ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ އިތުރު 45 ކޭސް ފެނިއްޖެއެވެ.

މިއީ އެއް ދުވަހުގެ ތެރެގައި ފެނުނު އެންމެ ގިނަ އަދަދެވެ. މިއާއެކު ކޮރޯނާ ވައިރުހގެ ކޭސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދުވަނީ ޔޫކޭގައި 209 އަކަށް އަރާފައެވެ. މީގެ ތެރެިން ދެ މީހަކުވަނީ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މަރުވެފައެވެ. މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 70 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

ޔޫކޭ ގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާއިރު ވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން 21 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހަކުވަނީ ޓެސްޓުކުރެވިފައެވެ. ޕޮސިޓިވް ވި ކޭސް ތަކަށް ބަލާިއިރު ވެރިރަށް ލަންޑަން އިން އެކަނި ވެސް 29 ކޭސް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ވަނީ ކޮރޯނަ ވައިރަހުން އަރައިގަތުމަށް އެކު ލަވާލާ ޕްލޭން ގެ ނިންމުމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ބައްދަލު ކޮށްފައެވެ. މި ޕްލޭން ގެ މަސައްކަތް ލަސްވާތީ ގިން ބައެއް ގެ ފާޑު ކިޔުން ވެސް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ޖުމްލަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިހާރުވަނީ އެއް ލައްކައަށް އަރާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!