ދުނިޔެ

މޯދީއަަކީ ބޮސް ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާއިން ޗައިނާ ސިއްސުވާލައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ވަޑައިގަތުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއާޕޯޓާ ހަމައިން ފެށިގެން މަރުހަބާގެ ބެރު ދުންމާރި ތާޅަފިލި ފުމެނުން ދިޔައީ އޮސްތްރޭލިއާގައި އުޅޭ އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނެވެ. އިންޑިއާގެ ދިދައިގެ ކުލަތަކުން ހަދާފައިވާ ފަގުޑި އަޅާއިގެން އިންޑިއާގެ ދިދަ ވިހުރުވަމުން ބެރަށް ނަށަމުން ދިޔަ ޔައްތިތުން އުފަލުން ފޮޅިފައި ތިބި އިރު، އެއަށް ވުރެ ބޮޑު އުފަލެއް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އެންތަނީ އަލްބަނީސެ އަށެވެ.

މޯދީގެ ޝަރަފުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއްހާ ބޮޑު މާލަމެއްގައި 20،000 މީހުން އެއްވެތިބީ މަރުހަބާ ކިޔުމަށެވެ. އެތަނަށް މޯދީއާއި އަލްބަނީސެ ވަޑައިގަތީ އަތާ އަތް ޖޯޑު ކުރައްވަމުން "ބޮސް" މޯދީއާއެކުގައެވެ.

އެއްވެ ތިބި މީހުންނާ މުހާތަބް ކުރައްވާ އްލަބްނީސެ ވިދާޅުވީ މޯދީ އަކީ "ބޮސް" ކަމަށެވެ. އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވުމުގައި ކިތަންމެ މެސެޖެއް އެކުލެވެއެވެ. އެންމެ ބޮޑު މެސެޖަކީ ޗައިނާ އަށް އަމާޒު ވާ މެސެޖެކެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާ އޮންނަ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުން، ޗައިނާ އަށް ހުރަސް އެޅުމަށް އެމެރިކާއިން ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގައި އެންމެ މުހިންމު ލޮކެޝަނަކީވެސް އޮސްޓްރޭލިއާއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޗައިނާ އާ ވީ ފަޅީފައި އެމެރިކާއިން ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ބޭހެއް ގާއިމު ކޮށްފައި ވާ އިރު، އެމެރިކާ، އޮސްޓްރޭލިއާ، ޖަޕާން އަދި އިންޑިއާ ބައިވެރިވާ ކުއަޑް ޖަމާއަތަކީވެސް ސީދާ ޗައިނާ އާ ދެކޮޅަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައި އޮންނަ ޖަމާއަތެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!