ޚަބަރު

ބްރިޖުން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ބްރިޖް މަތިން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހަލިމަގާއި ބްރިޖު ގުޅޭ ލައިޓް ކައިރީގައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ފަޔަރ ޓީމުން މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ކާރުގައި ރޯވި ސަބަބު މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!