ރައުފާ ރަޝީދު

ރައުފާ ރަޝީދު

ހިޔާ ފްލެޓު ސަރަހައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

2 hours ago

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާނުލިޔަސް އިންތިހާބު ބޭއްވޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

2 hours ago
ފުލުހުން، ދިވެހި ފުލުހުން، ޕޮލިސް

ޒުވާން އަންހެނަކު ގެއްލިފައެއް ނުވޭ، އާއިލާއާ ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި ވަނީ ގެއިން ފިލާފައި: ފުލުހުން

4 hours ago

ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ސެމްސަންގްގެ ވެރިޔާ ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި

5 hours ago

ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ޝާހީން އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

5 hours ago

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ބައި ލައްކައަށް

15 hours ago

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މާލެއިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

19 hours ago

އައިޖީއެމްއެޗުން ހެދި ކޯވިޑް ޓެސްޓް 2 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް

1 day ago

ނިޒާރުގެ ރައްދު ސައްލެއަށް: މަޖިލިސް 1 އަހަރަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން އެއްބަސް ވެވިދާނެތޯ؟ 900 މިލިއަން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ

1 day ago

ތިނަދޫން ކޮވިޑް19 އަށް މީހަކު ފައްސި ވެއްޖެ

1 day ago

ރިސޯޓުތަކުގައި ކޭސްތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗްއީއޯސީ އިން ޚާއްސަ މަޝްވަރާއަކަށް

1 day ago

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަރުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

1 day ago

ބްރެޒިލްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށައިފި

1 day ago

ވަގަށް ނަގާފައިވާ 10 ފޯނަކާއި އިތުރު ބައެއް ސާމާނާއެކު 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1 day ago

2020: ވިޔަފާރި ކުރުން "ކޭޝްލެސް" އަދި އޮންލައިންކޮށް

2 days ago

ވަޓްސްއެޕްގެ އާ އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

2 days ago

“އަނޫޕަމާ” : ވަންރާޖް އެންމެ ފަހުން ލޯބި ހުށަހަޅަނީތަ؟

2 days ago

އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

3 days ago