ޚަބަރު

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތެރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެވުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާ ކޮށްފި އެވެ.

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދެންމެ ނެރުނު ސާކިޔުލާއެއްގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ފާއިތުވި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާ މީހަކު ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި ޓްރާންސިޓްވުން ވެސް މާދަމާ އިން ފެށިގެން މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!