ޚަބަރު

ލޮޓަސްއިން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ސައިބޯނި ގަނޑުކޮށް ނުވިއްކައި، އާއްމުންނަށް ވަކި ފުޅި ވިއްކަނީ

"އެންޓަބެކްސް" ހޭންޑުވޮޝް ގަނޑުކޮށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ނުވިއްކާނެ ކަމަށާއި އާއްމުންނަށް ވަކިން ހޭންޑްވޮޝް ފުޅި ވިއްކާނެ ކަމަށް ލޮޓަސް އިން ބުންނެފިއެވެ.

ލޮޓަސް ފިހާރައިން މިއަދު ބުނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދަލުގެ އަގުބޮޑު ނުވާހާ ހިނދަކު ލޮޓަސް ފިހާރައިން ގެންނަ އެއްވެސް މުދަލެއް އަގު ބޮޑު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އާއްމުންނަށް ވަކި ހޭންޑްވޮޝް ވިއްކާނީ ފަރީދީ މަގުގައި އިންނަ ލޮޓަސް ފިހާރައިންނެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ގެ ހަ ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު، ހޭންޑްވޮޝް އަދި ސެނިޓައިޒާ ފަދަ ތަކެތި ގިނަ އަދަދަކަށް އާންމުން އަންނަނީ ގަންނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ދަނޑިވަޅުގެ ފައިދާ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން އަންނަނީ ނަގަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!