ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ދަރުމަވަންތަ އަށް ބަދަލުކުރަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ދުވަސްވީ ބިދޭސީއަކު އިތުރަށް މޮނީޓާ ކުރަން ޖެހޭތީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ސަރުކާރުން ހާއްސަކުރައްވާފައިވާ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވީ ދަރުވަމަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ބަތަލާ ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން ފަރުކޮޅުފުށީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ 70 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ކަމަށެވެ.

އެ ފިރިހެން މީހާއާ އެކު އޭނާގެ އަންހެނުން ވެސް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެ މީހުން ތިބޭނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑީއެޗް11 ފެސިލިޓީގައި ކަމަށްވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަންހެން މީހާ ގެންދަނީ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިގެން ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ދެ މީހުން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާއިރު އެމީހުން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާނީ އާންމުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ބޭނުން ކުރާނެ ދޮރަކުން ނޫން ކަމަށްވެސް ސަރުކާރުން މިރޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ބަލިމީހާ ފުރަތަމަ އެމްބިއުލާންސްގައި ގެންދެވިފައި، ވަންނަ އެންޓްރެންސަކީ ވެސް މުޅިން ތަފާތު އެންޓްރެންސެއް. ބަލި މީހާ ގޮވައިގެން ދާނެ ލިފްޓަކީ ވެސް މުޅިން ތަފާތު އެންޓްރެންސެއް" ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ބަތަލާ ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް އިޓަލީގެ ދެ ފަތުރުވެރިއަކު ޕޮޒިޓިވް ވިއިރު، އެ ރިސޯޓަށް އަރައި ފޭބުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!