ޚަބަރު

އަނަންތާރާ ދިގުއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

އަނަންތަރަ ދިގު ރިސޯޓުން ⁧‫ކޮވިޑް-19‬⁩ އަށް ޓެސްޓްކުރި ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ އަނަންތަރަ ދިގު ރިސޯޓުން ކޮރޯނާ ވަައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވުނު މީހަކު ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭ މީހާއަކީ މިވަގުތު ފަރުކޮޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ބަހައްޓާފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެމީހާއަކީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މިއާއެެކު ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 11 އަަށް އަރާފަ އެވެ. އެގޮތުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން ފަސް މީހަކާއި ބަތަލާ ރިސޯޓުން ދެ މީހެއްގެ އިތުރުން ކުރަމަތި ރިސޯޓުން ދެ މީހަކާއި އަނަންތަރާ ރިސޯޓުން ދެ މީހެކެވެ. މި އެންމެންނަކީ ވެސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!