ދުނިޔެ

ޗައިނާ ކޯސްޓްގާޑުން އަނެއްކާވެސް ފިލިޕީންސްގެ އުޅަނދުތަކަށް ފެން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސްކާބަރޯ ޝޯލް ކައިރީގައި އޮންނަ ފިލިޕީންސްގެ ޕެޓްރޯލް ކުރާ ދެ އުޅަނދަކަށް ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދުތަކުން އަނެއްކާވެސް ހައި ޕްރެޝަރު ވޯޓާ ކެނެން ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ފިލިޕީންސް ސަރުކާރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ފިލިޕީންސް ކޯސްޓްގާޑް (ޕީސީޖީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޖޭ ޓަރިއެލާ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ޕީސީޖީ އުޅަނދު ބީއާރްޕީ ބަގާކޭ އާއި ފިޝަރީޒް ޕެޓްރޯލް އުޅަނދު ބީއާރްޕީ ބަންކާއު އިން ސްކާބަރޯ ޝޯލް ކައިރީގައި އޮންނަ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި "ސައްހަ މެރިޓައިމް ޕެޓްރޯލެއް" ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޗައިނާ ކޯސްޓްގާޑުގެ ހަތަރު އުޅަނދަކާއި ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަ އުޅަނދަކުން ނުރައްކާތެރި ހަރަކާތެއް އަދި ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޗައިނާގެ އުޅަނދުތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބީއާރްޕީ ބެންކައުއަށް ފެން ބަޑި ޖަހައި، އެ ކުންފުނީގެ އިލެކްޓްރިކަލް، ނެވިގޭޝަން އަދި ރޭޑިއޯ ސިސްޓަމްތަކަށް ގެއްލުންދީ، އޭގެ ފަހުން ބީއާރްޕީ ބަގަކޭއަށް ގެއްލުންދީ، އެ ކުންފުނީގެ ޑެކް ރެއިލިންގެ ބައެއް އަދި ކެނޮޕީއަކަށް ގެއްލުން ދީފައިވެ އެވެ. ބީއާރްޕީ ބަންކައުގައި ތިބި ނޫސްވެރިން ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ ބޯޓު ސީސީޖީ އުޅަނދަކާ ޖެހި، ބޯޓުގެ ރާޑަރު ނެވިގޭޝަން ސިސްޓަމްގައި ކައިރިން އެ ބޯޓުގެ ވޯޓާ ކެނަން ގޮއްވާލަން ކުރިއަށް ދެ އެވެ.

ފިލިޕީންސް ކަނޑުގެ ހުޅަނގު ފިލިޕީންސް ކަނޑުގެ ގައުމީ ޓާސްކް ފޯހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ޗައިނާގެ އަމަލުތަކަކީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް އަދި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް، ފިލިޕީންސްގެ އަމިއްލަ އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ނުވަތަ އީއީޒެޑްގައި ފިލިޕީންސްގެ ހައްގުތަކާއި ހައްގުތައް ގާނޫނީ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގައި އެގައުމުން އިހުމާލުވެފައިވާކަން ހާމަވާ ކަމަށެވެ.

މެނީލާއަށް ބަޖާ ޑި މަސިންލޮކްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ސްކާބަރޯ ޝޯލް ހުންނަނީ ފިލިޕީންސްގެ އީއީޒެޑްގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ލުޒޮން އައިލެންޑުގެ ހުޅަނގުން ގާތްގަނޑަކަށް 198 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގަ އެވެ. ނަމަވެސް 2012 ވަނަ އަހަރު ފިލިޕީންސާ އެކު 10 ހަފުތާވަންދެން ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ފަހު، ޓްރިއެންގަލަރ ޝޯލް ޗައިނާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ވެއްޓުނު އިރު، އޭގެ ފަހުން ސީސީޖީން ވަނީ އެތަނުގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ޗައިނާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފިލިޕީންސްގެ މަސްވެރިންނަށް ޝޯލް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއް ދުވަސް ވަންދެން ދީފައިވީ ނަމަވެސް، ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ވަރުގަދަ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދިފައިވާތީ، ފާއިތުވި 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މި ޝޯލް އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފަ އެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!