ދުނިޔެ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އުވާލައި ފްލޯ ޕްރައިސް ކަނޑައަޅައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓު ކުރުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން 40 ޕަސެންޓް އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ އިއުލާންކުރިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރުނު ރަސްމީ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ތަރުކާރީ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ކުންފުނިން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކުރި އިރު، އޭގެ ފަހުން މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުއްދަތު ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. ސިޔާސަތަށް މި ބަދަލު ގެނެސްފައި މިވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވަމުން ގެންދަވާ އިންޑިއާގެ ގައުމީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލާފައި ވަނިކޮށެވެ.

އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ މަހާރާޝްތުރާގައި ފިޔާ އުފައްދާ ބެލްޓްގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އަދި ވެސް ވޯޓެއް ނުދެ އެވެ.

އަދި އެ މަނާ އުވާލާއިރު، އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މެޓްރިކް ޓަނަކަށް އެންމެ ކުޑައަގެއް 550 ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

"އެއީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީއު އުފައްދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި މޫސުން އާދަޔާ ހިލާފަށް މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު ޚަރީފް (ހޫނު މޫސުމުގެ އިންދާ) ޕްރޮސްޕެކްޓަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށް ފަހު،" ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިޔާގެ ކާބޯތަކެތީގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ނާޒުކު ބާވަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފިޔާ އަކީ އަހަރަކު ތިން ފަހަރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ އެއްޗެކެވެ- މޫސުމާއި ފިނި މޫސުމާއި ހޫނު މޫސުމުގަ އެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީ މޫސުމުގައި އިންޑިއާއިން ފިޔާ އުފައްދާ މިންވަރު 19.1 މިލިއަން ޓަނުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށާއި މިއީ ލޯކަލް މަހެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 1.7 މިލިއަން ޓަނުގެ ފިޔާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް "ހިތްހަމަޖެހޭ" މިންވަރެއް ކަމަށެވެ.

ގިނަ މާކެޓުތަކަށް ޗައިނާ ނުވަތަ މިސްރު ފަދަ ވާދަވެރިންނަށް ވުރެ ޝިޕްމަންޓް ޓައިމްސް ކުޑަ އިންޑިއާއަކީ އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުން އެތެރެކުރާ ފިޔާގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހިއްސާކުރާ ގައުމެއް ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ލަފާކުރެ އެވެ.

މާޗް 31، 2023 ގައި ނިމުނު އަހަރު ނިމުނު އިރު އިންޑިއާއިން ވަނީ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް 2.5 މިލިއަން މެޓްރިކް ޓަނުގެ ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!